• Jeg er urokkelig på at kunstsamlingen skal beholdes i søre Fjell, men jeg vil ikke motsette meg at den flyttes fra Haganes til området ved Fjell festning.

Det er bildekunstneren Roald Tellnes (60) som for første gang signaliserer at han ikke vil motsette seg at kunstsamlingen han ga til Fjell kommune i 1992, kan flyttes.

Langvarig dårlig besøk i det avsidesliggende galleriet, har fått både politikere og andre til å tvile på lokaliseringen. Også i kunstsamlingens egne rekker, betviles det at besøket står i forhold til driftsutgiftene.

Tidligere har kunstneren sagt at flytting ikke kommer på tale. Etter at varaordfører Georg Indrevik (Frp) i VestNytt lørdag antydet området ved Fjell festning som mulig ny lokalisering, snur Tellnes.

— Men eventuell flytting av kunstsamlingen forutsetter at det skjer innenfor søre Fjell - og da skulle Fjell festning være greit, sier han.

— Intet ville glede meg mer enn om Fjell kommune går med tanker om å utvikle det flotte området ved festningen til et kultursenter. Kanskje kan kunstsamlingen være en berikelse i et slikt miljø, sier Tellnes.

Fikk vetorett

Da stiftelsen Roald Tellnes Kunstsamling ble etablert i 1992, sikret kunstneren seg vetorett med hensyn til lokalisering av samlingen.

— Det er folk i søre Fjell som skal ha tilgang til denne samlingen. De som vokser opp her skal ha sitt kultursenter. Slik tenkte Tellnes både den gang og nå.

Men de relativt ambisiøse planene fra 1992 om et kunstmuseum og et kompetansesenter på Haganes, har ikke gått helt i boks. Det er blitt med bildesamlingen kunstneren ga kommunen. Galleri Haganes, som også holdt til i huset, flyttet i fjor til Sartor Senter på Straume. Dermed forsvant en del av publikumsgrunnlaget.

Drømmer om naturpark

— Jeg vil ikke motsette meg å diskutere muligheten for flytting til Fjell festning, sier Tellnes.

— Spennende ville det også vært om området fra Haganes frem til Fjell festning kunne planlegges som en naturpark, sier han, men kaller den tanken foreløpig en drøm.

I VestNytt sier varaordføreren at han er overbevist om at kunstsamlingen vil bli mer besøkt ved Fjell festning enn på Haganes. Der kan den eventuelt også gå inn i et større museumskonsept, ettersom Fjell festning fra nyttår får museumsstatus innenfor Museum Vest, med leder i full stilling.

— Dette vil jeg gjerne snakke om! Det er budskapet fra Roald Tellnes til Fjell kommune nå.

MEDGJØRLIG: Roald Tellnes signaliserer at han ikke er fremmed for at kunstsamlingen han ga Fjell kommune i 1992, kan flyttes fra Haganes til området ved Fjell festning. ARKIVFOTO: ANDY GITLESEN