I nedgangstider blir det mer attraktivt å studere enn å gå ut i et usikkert arbeidsmarked. Til høsten får Universitetet i Bergen en egen faddergruppe for voksne studenter.

Mellom 20-åringene sitter Connie Haugland (39) og lærer om middelklassens habitus og deres kulturelle godvilje.

Sosiologistudenten er en av 70.000 studenter over 30 år ved landets universiteter og høyskoler.

Det tilsvarer en tredjedel av alle studenter, og andelen har gått oppover jevnt og trutt. På 15 år har antallet studenter steget med 40.000.

Akademisk slit

Størstedelen av økningen har skjedd blant studenter som er over både sin første og andre ungdom.

— Det er så kjekt å studere. Å kunne grave seg ned i materien og få en aha-opplevelse når jeg forstår den røde tråden, sier Haugland. Hun studerer sosiologi på tredje året.

Men selv om de er mange, er det ikke enkelt å komme som fersk, voksen student. Det husker både hun og Målfrid Leirnes (48).

 • Alt var nytt, stort og uoversiktlig. I begynnelsen kjente jeg ingen. Jeg trodde jeg var for gammel til å studere. Det meste er rettet mot ungdom. Da følte jeg meg litt utenfor, sier Leirnes. Hun studerer administrasjons- og organisasjonsvitenskap.

Leirnes og Haugland har i samarbeid med studentrådgivningen, Samskipnaden og Universitetet startet det de kaller «treffpunkt for voksne studenter».

 • Vi snakker mye om motivasjon. Det er lett å tro at det bare er deg som sliter med å lese akademiske tekster. Men det er noe du vokser inn i, sier Haugland.

Et nytt tilbud kommer for høstens vordende voksne studenter ved SV-fakultetet. De får tilbud om en egen faddergruppe. Muligens blir det slike grupper også ved de andre fakultetene.

 • Ingenting er galt med de unge. Men når du er ung, er du ung. Som voksen vil du ikke nødvendigvis være med på all festivitasen i den første uken på universitetet. Men vi trenger fortsatt å bli vist rundt, få noen kjente ansikter og noen mobilnummer, sier Leirnes.

Én gang til livslang

Studentstatistikken viser at jo eldre de er, jo flere har det blitt av dem:

 • Andelen studenter fra 50 år og oppover er tredoblet siden 1995. I fjor var nærmere 10.000 i denne kategorien, fordelt over hele landet.
 • Det er dobbelt så mange i førtiårene nå som i 1995.
 • I 1995 utgjorde alle studenter over 30 år en av fire studenter. I dag utgjør de en av tre.
 • Tidligere var utdanning noe du gjorde én gang. Nå kommer du gjerne tilbake til universitetene og høyskolene etter noen år i arbeidslivet, sier Taran Thune.

Hun er forskningsleder ved Nifu Step.

 • Da får de den faglige spesialiseringen eller videreutdanningen de har behov for. Dette er en del av den politiske tanken om livslang læring, sier Thune.

Flere voksne

Samtidig er mer blitt lagt til rette for de voksne studentene. Mange fag er blitt nett- eller deltidsbaserte. Dermed kan familieliv eller arbeidsliv opprettholdes under studiene.

Utviklingen med flere voksne studenter tror hun bare vil fortsette.

 • I nedgangstider blir det mer attraktivt å studere enn å gå ut i et usikkert arbeidsmarked.

Studentsenteret er blitt et fast møtested for studentene Målfrid Leirnes og Connie Haugland. Det er her voksengruppen treffes annenhver onsdag til lunsj.

 • Jeg har hatt lyst til å studere i alle år. Men så gifter du deg, du får unger. Sånn går dagene. Når du skal ut i jobb igjen, er det så mye nytt. Derfor studerer jeg, sier Leirnes.

Om to semester er hun ferdig med bachelorgraden.

 • Og sant å si ... jeg kan mer og mer tenke meg å gå videre på en master.

Har du vurdert studier på grunn av finanskrisen? Diskuter saken her.


BT i morgen: «Aldri for sent å ta utdannelse»

Tor Høvik
Tor Høvik