Det lover i hvert fall bybudsjettet, og som også forteller at prosenttallet i dag ligger på 80. Denne radikale forbedringen skyldes Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg, som tas i bruk i 2004, og Svartediket vannbehandlingsanlegg, som tas i bruk i 2007.

Det er gjort kolossale investeringer i løpet av de siste 10 årene eller så for å bedre både vannforsyningen i Bergen og avløpssystemet. Alt er betalt ved gebyrer på vann og avløp, og nå merker vi effekten av at Bergen har de tyngste investeringene bak seg. I år investeres det 185 millioner på denne sektoren.

Budsjettet for neste år foreslår 129 millioner, det foreslås 121 millioner for 2005, 120 millioner for 2006 og 97 millioner for 2007. De tre siste av disse årene vil mesteparten gå til Svartediket vannbehandlingsanlegg.

En effekt av at utbyggingsperioden nå går mot slutten, er at vann— og avløpsavgiftene for neste år forblir uendret, og da kan vi kanskje forvente at de til og med går litt nedover i årene deretter.

Men arbeidsløse blir de ikke i vann- og avløpsetaten. Vannledningsnettet måler 890 kilometer, og store deler av dette er gammelt, morkent, det lekker og må utskiftes. Etaten regner med at 40 prosent av vannet i ledningsnettet rett og slett lekker og renner vekk.