Utbyttet kommer fra Eurosleeps virksomhet på Voss og andre steder i landet.

Omtrent hele omsetningen i Tvinnereim-familiens Eurosleep-selskaper kommer fra offentlige øre-nese-hals-takster, brorparten fra søvntakstene. Magne Tvinnereims «søvnkonsern» har tre driftsselskaper som driver flere steder i Norge, med en samlet omsetning på 37,5 millioner kroner i fjor.

Omsetning: 160 mill.

Siden 2002 har Eurosleep-selskapene hatt en samlet omsetning på nesten 160 millioner kroner. Av dette er det tatt ut et samlet privat utbytte på 32 millioner kroner i samme periode. Utbyttet tilsvarer 20 prosent av omsetningen, eller omtrent hele overskuddet. Tvinnereim er hovedeier i selskapene, hans tre sønner har mindre andeler.

— Å leie inn kvalifisert personell fra det private på denne måten, har også vært en stor fordel for det offentlige, sier Tvinnereim.

Visste ikke

Han understreker at han ikke kjente til at Voss sjukehus lot være å legge ut avtalen på anbud.

Tvinnereim medgir å ha tjent gode penger frem til nå, men avviser at han «skummer fløten» av finansieringssystemet ved bare å ta seg av de mest lønnsomme pasientene.

— Nei, vi foretar for eksempel også 700 neseoperasjoner i året som går med underskudd. Jeg har selv hele tiden sagt at takstene for snorkeoperasjoner var for høye. Nå er de satt ned, og vi lever godt med det, sier Tvinnereim.

Virksomheten knyttet til Voss Sjukehus (Eurosleep Vest) hadde et overskudd på 12-13 prosent av omsetningen i 2004 og 2005 og på 40 prosent av omsetningen i 2003 da takstene var høyere.