Det sier seksjonsoverlege ved brannskadeavsnittet på Haukeland Universitetssykehus, Bjørn Roseberg.

Til brannskadeavdelingen kommer de mest alvorlig brannskadede pasientene. Mange av dem er livstruende skadet og de fleste av pasientene som blir innlagt trenger langvarig og svært ressurskrevende behandling.

— Det skjer av og til at vi får inn pasienter som er så forbrente at vi spør oss om det ikke var bedre de fikk slippe livet i stedet for behandlingen. De aller fleste av våre pasienter vil for alltid måtte leve med mén etter skaden de fikk, sier seksjonsoverlegen.

Doktoravhandlingen til Asgjerd Litlere Moi er den første systematiske tilbakemeldingen brannskadeavsnittet har fått om hvordan det har gått med medpasientene etter de ble skrevet ut av sykehuset.

— Konklusjonene hennes bekrefter at behandlingen vi gir faktisk oppleves som nyttig for pasientene. Det er hyggelig lesing for oss, sier Rosenberg.