Dette er konklusjonen i en fersk rapport Rogalandsforskning har laget om. «Verdiskapningsevnen i de norske storbyregioner». Her har forskerne prøvd å måle så vel nyskapningsevne som livskvalitet, kompetansekapital og tilgang på internasjonale nettverk.

I en liknende rapport i fjor konkluderte forskerne med at Oslo-regionen er den eneste representant for kunnskapsøkonomien i Norge.

«Bråstoppen i tjenesteytende sektor har rammet hovedstadsregionen hardt, og nå viser Trondheims-regionen størst nyskapningsevne. Trondheim har sin relative styrke i tilgangen på forskning, utvikling og kompetansekapital koblet til dimensjoner på livskvalitet. Denne kapitalen omsettes i nyetableringer av nye foretak og arbeidsplasser i etablerte bedrifter.»

Om Stavanger skriver forskerne at byen har sine spesielle fortrinn når det gjelder livskvalitet, internasjonal orientering og nettverk.

Kristiansand utmerker seg med god nyskapningsevne med scorer lavt på de øvrige indikatorene.

Om Bergen som foruten livskvalitet ikke har noen klare fortrinn heter det videre. «På de fleste indikatorene inntar Bergensregionen en mellomposisjon. Langvarig og bredt tilbud på universitet og høyskoleutdanning gir bare små utslag på regionenes kompetansekapital.»

Når det gjelder nyetableringer bare i fjor kommer hele Bergensregionen svakere ut enn Trondheim og Kristiansand, men bedre ut enn Oslo og Stavanger. Forskerne har dette ene året målt netto nyetableringer for hele Bergens-regionen. Det betyr at de får trukket fra virksomheter som forsvinner. Tallene inkluderer dessuten de store kommunene rundt disse byene. (For Oslo regionen snakker vi om over en million innbyggere, mens Bergensregionen inkluderer 338.000 innbyggere)

Bergens Tidende har brukt kommunegrensene. Vi har dessuten tatt et årlig gjennomsnitt av nyetablerte selskaper for de siste seks år, men har ikke med hvor mange selskaper som forsvinner i samme perioden.

Ellers viser rapporten i tråd med BTs tall at det er i storbyene den største nyskapningen skjer.