På norske jernbaneskinner vil det i år transporteres godt over 400.000 containere, trailere og semitrailere. CargoNet står for godstransport på tog i Norge. Selskapet, som eies av NSB (55 prosent) og det svenske jernbaneselskapet Green Cargo AB (45 prosent) har hatt en kraftig vekst i volum det siste året. Aldri har det blitt transportert mer gods på tog i Norge enn i 2005.

— For CargoNets norske virksomhet snakker vi om en vekst på 10-12 prosent i antall enheter, forteller direktør for strategi og stab, Bjarne Wist.

— Når det gjelder transporten på Bergensbanen ligger vi an til en vekst på 15-16 prosent.

Fullt ekstratog

Hver dag går det tolv godstog mellom Bergen til Oslo, seks hver vei, fullastet med trailere og containere. I oktober satte CargoNet opp et ekstratog. Det ble fort fylt opp. Forklaringen på veksten er sammensatt, mener Wist.

— Det er jo et bra trykk i norsk økonomi, det gjør seg gjeldende også for oss. Dessuten gir høyere avgangsfrekvens en bedre og enklere tjeneste for kundene våre. Det blir omtrent som med bussen. Hvis den går hvert femte minutt og du kan stole på at den kommer, er det flere som benytter seg av tilbudet, sier Wist.

Elavgift på tog

Men i gleden over gode tider for godstransport på tog, mener CargoNet, og Trygg Trafikk, at en varslet elavgift for godstransport på jernbane allerede fra januar 2006, kan reversere utviklingen og sende deler av transporten bort fra skinnene og ut på veiene.

I et brev stilet til samferdselskomiteen i Stortinget, henviser direktør for Trygg Trafikk, Leif Agnar Ellevset til en konsekvensutredning fra Transportøkonomisk institutt som viste at en slik avgift vil føre til flere drepte og skadde på veiene som følge av økt godstransport.

«I dagens situasjon er det grunn til å frykte at minst 10 flere vil bli drepte på våre veier og tillegg kommer en økning på både hardt skadde og skadde. Dette vil minst utgjøre en årlig utgift for staten på 300 millioner kroner, mens den foreslåtte avgiften vil gi en årlig inntekt på 15 millioner kroner», skriver Ellevset.

— Paradokset er at den nye jernbanevennlige rød-grønne regjeringen, er den første regjering i nyere tid som vil pålegge jernbaneverket en ny avgift, sier Wist til BT.