• Det er litt av en julegave vi får fra Jernbaneverket, sier huseiere.

Jernbaneverket har gjort en mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal i Bergen, hvor tolv ulike alternativer blir listet opp. Haukeland/Unneland i Arna er ett av dem.

Ifølge avisen Bygdanytt vil 40 hus bli rammet, dersom dette alternativet blir valgt.

— Vil kjempe imot

Bygdanytt har kontaktet tre av huseierne som eventulet vil bli rammet på Haukeland/Unneland, og ingen av dem var klar over planene.

— Vi har investert i huset fordi vi trives her og ønsker å bo her. Derfor kommer vi til å kjempe imot at dette alternativet blir valgt, sier Erik Andersen til Bygdanytt.

De frykter at dette er starten på en lang prosess.

— Det er litt av ei julegåve vi får frå Jernbaneverket. Vi går med planer om å selge for å kjøpe en mindre bolig. Men hvor mange tror du vil kjøpe et hus de kanskje må flytte fra om noen år? Så lenge det ikke er avklart hvilket område som er valgt, kan vi bare glemme å selge, sier ekteparet Sylvi og Nils Reidar Riple.

Krever mer utredning

Jernbaneverkets mulighetsstudie er en oppfølging av konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet fra 2011, og vurderer mer detaljert de 12 alternativene som ble anbefalt videreført i konseptvalgsutredningen.

Alternativene er ikke rangert i forhold til hverandre og det vil kreves mer omfattende utredninger før det kan konkluderes med valg av alternativ.

I nærheten av Flesland

Alle de 12 alternativene ligger langs ringveien eller i nærheten av Flesland. Jernbaneverket legger til grunn at det i 2040 vil være en tredobling av godsmengdene på Nygårdstangen, og at Nygårdstangen trolig vil bli opprettholdt som godsterminal de nærmeste 15-20 årene.

Dersom Flesland blir valgt som alternativ for fremtidig godshavn, er det i følge analysen mer sannsynlig at også framtidig jernbaneterminal legges til Flesland.