Grunnen til dette er den avgjørende vekt byrådet tillegger muligheten for å nå fram til havnen med jernbane. Dette fremkommer klart av byrådets forslag til uttalelse til planprogrammet for ny godshavn i Bergens-området.

I forslaget til vedtak skriver byrådet bl.a.: Utredningen bør vise hvordan samordnet planlegging og realisering av havn, vegsystem, jernbane og logistikk kan utvikles.

Byrådsleder Monica Mæland sier det slik til BT:

– En fremtidig godshavn uten mulighet for jernbanetilknyning er lite fremtidsrettet.

Bystyret behandler saken 23. februar.

Urealistisk

Byråd for miljø— og byutvikling, Lisbeth Iversen, er like klar. Intermodalitet er stikkordet, som betyr at en godshavan i størst mulig grad skal søke å kombinere de fire transportformene; - båt, bil, fly og tog.

Jernbaneverket, ved regiondirektør Lars Chr. Stendal, er klinkende klar på at jernbane til andre alternativer enn Dokken og Flesland er helt urealistisk.

Også Fylkesmannen i Hordaland holder stø kurs mot Flesland i havnesaken. I sin uttalelse skriver fylkesmannen at jernbanetilknytning vil være en «sentral premiss» for å oppnå status som nasjonal knutepunktshavn.

Øyekontakt med Flesland

Når det gjelder Flesland, foreslår byrådet konkret også at det utredes et mulig samspill med Sund kommune både når det gjelder havn og næringsutvikling.

I Sund er ordfører Albrigt Sangolt en ivrig talsmann for Lundaneset som alternativ godshavn. Holder vi oss til Jernbaneverket, er togforbindelse dit, gjennom undersjøisk tunnel, helt utenkelig. Men Lundaneset har øyekontakt med Flesland, og en veitunnel under sjøen er utredet som en del av planleggingen for den nye Sotrasambandet.

Sotraforbindelse i sør

– På lengre sikt tenker vi oss en mulig veiforbindelse over til Sund fra Fleslands-området, sier Lisbeth Iversen.

Regionvegsjef Olav Ellevset har også vært inne på disse tankene. Statens vegvesen presenterte sitt anbefalte forslag til nytt Sotrasamband i midten av juni 2008. Da var tunnelen i sør ute av bildet. Men ikke nødvendigvis for all fremtid. Ellevset sa den gang at forbindelsen i sør utmerket godt kunne komme opp igjen på et senere tidspunkt, selv om det nye Sotrasambandet ble fullt utbygget i nord.

Er Flesland det beste valget?