KARI PEDERSEN

I morges kom to inspektører for å bese nybygget. Naboer har klaget på huset som reiser seg like bak Levende Ord og BA hadde Sæles brakkepalass på forsiden i dag.

Huset skal bli enebolig med sokkelleilighet for Ørjan Sæle, sønn til Finn Jarle og stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle (KrF). Planen er å bruke fem brakker som utgangspunkt for eneboligen, en byggemetode som er mer vanlig på Østlandet enn Vestlandet.

Inspektørene målte takvinkel og sjekket tegninger, nikket og smilte. Finn Jarle Sæle selv tok imot på sønnens nybygg.

– Dette ser bra ut. Noen bygger sånn og noen bygger slik. Det skjer mye rart i en byggeperiode, men resultatet ser ut til å bli riktig, sa spesialkonsulent Gerhard Vik.

Sæle-familiens nybygg på Kråkenes skremmer naboene. FOTO: TOR HØVIK