Den gamle sjøbod— og naustbebyggelsen i Bakkasund i Austevoll er verneverdig. Men ensartede rorbuer med høye gavler og offensive altaner fortrenger de gamle naustene. Fylkesmannen har forsøkt å stoppe prosessen.

Forsøkte å stoppe kommunen

Tre ganger i 2004 og 2005 omgjorde settefylkesmannen i Sogn og Fjordane kommunens vedtak om bruksendring fra naust til rorbu. Eierne vil bruke naustene til overnattingsvirksomhet, men Fylkesmannen mente det ville føre til privatisering av strandsonen og en helt annen trafikk i området.

Les også: Flytter etter BT-avsløring

Dessuten forelå det en vedtatt plan for det verneverdige naustmiljøet som skulle hindre slik bruksendring.

Men det stoppet ikke Austevoll kommune. Tre år senere omgjorde kommunen to av vedtakene, og det uten en gang å varsle Fylkesmannen. Vedtaket begrunnes med at kommunen tidligere i 2007 hadde gitt tillatelse til tilsvarende bruksendring for to naust i samme område. Derfor var det ikke nødvendig med en dispensasjon. Mer om det litt senere i artikkelen.

Ulovlig omgjøring

Juridisk sjef Arvid Mellingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sier kommunen ikke har anledning til dette, så sant det ikke er gjort endringer i overordnet plan for området. Det har ikke skjedd.

— Da må det gjøres en ny dispensasjonsvurdering, og da må også Fylkesmannen inn i bildet, sier Mellingen.

Les også: Vurderte rorbu-amnesti

BT kjenner til ytterligere tre prosjekter der et eller flere naust er gitt bruksendring til overnattingsformål med samme begrunnelse, uten at Fylkesmannen er gjort kjent med vedtaket. Disse vedtakene er også gjort i 2007.

Bryter avtale

— Dette er ukjent for oss og helt i strid med det vi er blitt enig med kommunen om, sier avdelingssjef hos Fylkesmannen i Hordaland, Egil Hauge.

For i 2006 kom Austevoll med et forslag til kommuneplan. Fylkesmannen ville stoppe planen for Bakkasunds vedkommende. Der fryktet man at ukontrollert ombygging av gamle naust til robuer skulle ødelegge særpreget til det verneverdige området.

— Vi var enige med kommunen i 2006 om at det skulle lages en overordnet plan for det indre havneområdet for å unngå de stadige dispensasjonene. Da er det ekstra ille at kommunen fortsetter sin dispensasjonspraksis uten at de lager en overordnet plan, sier han.

Tøyer strikken

Hva så med de to naustene som i fjor sommer fikk bruksendring og som har utløst bruksendringer i søkk og kav i Bakkasund?

— Vi hadde et møte med Fylkesmannen om denne saken sommeren 2007. Vi oppfattet at det var enighet med Fylkesmannen om at dette vedtaket kunne gjøres, sier rådmann Rolf Nøstdal.

Han kunne i går ikke finne noe referat fra møtet. Egil Hauge hos Fylkesmannen kjenner ikke til møtet. Det foreligger heller ingen brev eller referat hos Fylkesmannen som viser at det er en felles forståelse rundt dette.

— Jeg fatter ikke at de kan oppfatte dette på denne måten. At vi skulle snu opp ned på våre oppfatninger om hele fremtiden til Bakkasund. Nei, de har laget seg en strikk og så har de tøyd den så langt som de kan, sier Hauge.

Hva synes du om praksisen? Diskuter saken her.

STOPPET: Fylkesmannen stoppet bruksendringen av denne doble rorbuen i 2004. I 2007 omgjorde kommunen beslutningen uten å varsle Fylkesmannen. FOTO: ODD NERBØ