Striden om det gigantiske nybygget i Åsane har vart i årevis. Planleggingen startet for åtte år siden, og selve og byggesaken har vært til politisk behandling i over fire år.

Rødt, hvitt og blått

Da Ikea etablerte seg i Norge for 26 år siden, ble bygningen kledd i nasjonalistiske, norske farger. I resten av verden har varehusene vært tydelig profilert i gult og blått.

Da planleggingen av det nye bygget startet, var de svenske fargene en klar forutsetning for Ikea. I 2008 nektet byrådet å godkjenne de grelle fargene, og bad om en mer dempet profil på fasaden.

Mindre prangende

Etter å ha bedt om nye fasadetegninger for IKEAs nye bygg i Åsane, har byrådet nå på visse vilkår godkjent den nye løsningen.

En del er gjort for å dempe uttrykket, først og fremst inn mot vannet og naturstien nordøst for bygget, blant annet ved å dele opp de store blå feltene og bruke horisontale spiler.

Byrådet påpeker at godkjenningen gis på vilkår av at disse spilene forlenges i hele lengderetningen av de to blå feltene. Mot E 16 får IKEA beholde sin profilering i blå/gult.

Hva syns du om de nye planene?

BEPLANTNING: Trær og busker skal gjøre knallfargene mindre prangende. FOTO: Ikea
UTSIKT: Slik blir det seende ut når du kommer kjørene mot varehuset. FOTO: Ikea