Dermed er det tatt et nytt skritt i den ti år lange striden om Slaktehustomten i Sandviken.

Siden januar har ESA etterforsket salget av tomten, med mistanke om at Bergen kommune ga ulovlige subsidier til kjøperne, Westfal-Larsen Gruppen og Scandinavian Electric.

**Les også:

Håper å bli reddet i tolvte time**

Sa nei til høyeste bud Nå har ESA lukket saken, og konkluderer med at det ikke ble gitt ulovlig offentlig pengestøtte. «Selv om salget ikke ble utført i henhold til metodene beskrevet i ESAs retningslinjer, mener ESA ikke at det involverte statsstøtte» heter det i avgjørelsen.

Da Slaktehustomten ble solgt i 1999, var det ikke det høyeste budet som fikk tilslaget. Et annet firma bød 4,3 millioner kroner mer, men bystyret valgte Westfal-Larsen/Scandinavian Electric fordi de likte forslaget deres til bruk av tomten bedre. Siden lanserte kjøperne helt nye planer for tomten, noe som endte i en tilspisset strid med kommunen.

Boligplaner Det var kulturvernere i Sandviken som sammen med det tapende firmaet klaget inn salget til ESA. De kjemper imot Westfal-Larsens planer om å bygge 45 boliger på tomten.

ESA mener at Bergen kommune hadde rett til å utelukke det høyeste budet, så lenge den mente at forslaget til utvikling av eiendommen ikke var akseptabel.

Efta-organet har også undersøkt om verdien har økt fordi Bergen kommune etter kjøpet omregulerte tomten fra næring til bolig. Konklusjonen er at ingen slike endringer er gjort, og at det i så fall er dekket av en kompensasjonsklausul i kontrakten.