• Vanlig norsk gran. Vokser over hele landet og er velegnet som juletre.
 • Furu. Furu har god holdbarhet som juletre.
 • Fjelledelgran. Holder svært godt på nålene og fargen i flere uker i stuetemperatur.
 • Nordmannsedelgran. Holder godt på nålene i flere uker i stuetemperatur.
 • Serbergran. Likner på edelgran. Holder på nålene bedre enn vanlig gran.
 • Engelsmanngran. Fargen varierer fra grønn til ganske sterk blå. Holder på nålene bedre enn vanlig gran.
 • Blågran og sibirsk edelgran (ikke så vanlig å få kjøpt).

Kilde: Norges Skogeierforbund

Flertallet ønsker norsk gran

 • En undersøkelse utført av Norsk Gallup Institutt AS i 1998 viste at 64 prosent av Norges befolkning vil ha vanlig, norsk gran til juletre.
 • 10 prosent bruker edelgran, 8 prosent sverger til furu, mens 8 prosent varierer sitt valg av treslag.
 • De resterende 10 prosent fordeler seg på dem som velger juletre i plast, noen ønsker ikke juletre i det hele tatt.
 • 86 prosent foretrekker norsk juletre.

Dette bør du se etter

 • At fargen er ensartet med tett og fyldig nålsetting.
 • At det er et naturlig forhold mellom høyde og bredde. Omkretsen skal være jevn, og det samme skal avsmalningen mot toppen være.
 • Grenkransene skal være jevnt fordelt. Avstanden mellom grenkransene skal ikke være for stor.
 • Treet skal ha en rett stamme og bare ett toppskudd.
 • Treet skal være symmetrisk med jevn fordeling av grenene rundt hele treet.
 • Det skal ikke være knekte eller døde grener på treet.

Her hogger du selv

 • Sæterdals juletreskog med adresse Indre Sædal i Fana. Tilbyr selvhogst av flere typer gran. Brenner bål og serverer varm drikke og pepperkaker.
 • Hatlane Juletreskog med adresse Knappskog på Sotra. Tilbyr selvhogst av flere typer gran. En helg før jul tilbys familiedager med gløgg m.m.
 • Kvamme gard med adresse Alversund i Lindås. Tilbyr selvhogst av edelgran.
 • Annes juletreskog med adresse Haukås i Åsane. Tilbyr selvhogst av flere typer gran.
 • Åsebø Juletreskog med adresse Åsebø på Askøy. Tilbyr selvhogst av vanlig gran, serbisk gran, engelmannsgran, japansk edelgran, balsamedelgran, normannsedelgran, arisonaedelgran og koreansk edelgran. Gapahuk på salgsplassen, kaffe kokes på bål i helgene.
 • Gimmedalen Juletreskog med adresse Bontveitdalen. Tilbyr selvhogst av vanlig gran, salg av mange typer gran. Hestekjøring, fjøsbesøk for å hilse på dyrene. Kaffekoking på bål på tunet. I helgene får barna hilse på nissen på nisseloftet.

Stell pent med treet!

1. Treet må akklimatiseres.

2. Sag av en skive av stammeenden.

3. Etterfyll med vann.

4. Ikke sett treet nær varmekilder.

5. Behandle treet som snittblomster.