— Hvert fylke registrerer hull i tennene hos dem som er 5, 12 og 18 år. Det vi ser er at antall 5-åringer som har hull i tennene har økt kraftig, sier fylkestannlege i Hordaland Inge Magnus Bruvik.

For to år siden hadde bare en tredel av 5-åringene i Hordaland hull i tennene. Nå har nesten halvparten av dem et eller flere hull. Det økte inntaket av sukker blant barn og unge har altså gitt sin virkning de siste par årene.

Hordaland «verstingfylke»

— Utviklingen er urovekkende, og det er spesielt ille i Hordaland. Men tendensen er den samme over hele landet. 18-åringene holder seg stabilt, men hos 12-åringene har det også gått litt opp, sier Bruvik.

Han kan ikke se at økningen kan ha noen annen forklaring enn at barn får i seg stadig mer sukker og brus, som inneholder skadelige syrer.

«Foreldrene må ta ansvar»

— Dette må være et alvorlig varsku til foreldrene. Det er først og fremst de som har ansvaret for at ungene pusser tennene skikkelig. Vi kan bidra med hjelp, men det er foreldrene som må ta ansvar for dette, sier Bruvik.

I en tid preget av stress, tror Bruvik at for mange foreldre gir etter for barns mas om snop og brus.

— Dette er å gjøre ungene en bjørnetjeneste. Tilgjengeligheten på søtsaker er blitt stor. Det finnes til og med enkelte skoler med brusautomater. I USA snakker de nå om å forby det, på grunn av fedme og tannhelseproblemer, sier Bruvik.

Han lurer på om foreldre i dag har nok kunnskap om hvordan sukker virker på tennene.

— Foreldregenerasjonen vokste opp i en tid nesten fri for tannråte. Kanskje dagens foreldre ikke tenker nok over problemet? spør fylkestannlegen.

Mangel på tannleger

Han vet at det kan være vanskelig å snu barnas spisevaner, men ber om at foreldre tar mer ansvar for hva barna får i seg.

— Selv om det dreier seg om melketenner er tannhelsen viktig. Det er i tidlige år at gode vaner innarbeides. Senere boring og fyllinger svekker tennenes holdbarhet i betydelig grad, sier Bruvik. Han tror at langt flere barn trenger omfattende tannlegehjelp i årene fremover.

Og da kan effekten av utviklingen fort bli enda større. Det er nemlig mangel på tannleger i Hordaland.

— Mange kommuner har hatt dårlig tannlegedekning. Vi har rett og slett for få tannleger til å reparere tennene. Det er ikke bra om folk går lenge med et hull, sier Bruvik.