Tomtene som ligger på Eidsvågneset tilhørte tidligere Eidsvåg Gård og Mølle. Mølledriften stoppet opp i 1893, etter nærmere 300 års drift. Men i 1896 kjøpte dansken Chr. Petersen hele anlegget og startet trikotasjefabrikk.

I 1972 ble ullproduksjonen nedlagt, og etter det har Eidsvåg Fabrikker drevet engrossalg av bunadsstoffer. I tillegg har bortfeste og salg av eiendommene blitt stadig viktigere.

Festeavgiftene har lenge vært god butikk for selskapet. Nå vil det etter alle solemerker gå enda bedre for selskapet.

Bergens Tidende har snakket med flere huseiere i området som har fått økt tomteleien fra rundt 500 kroner til nesten 4000 kroner. Andre har fått varsel om en tilsvarende økning fra neste år.

For en del av de eldste kontraktene har det ifølge et brev fra Eidsvåg Fabrikker ikke vært mulig å regulere avgiftene regelmessig. Etter den nye tomtefesteloven har selskapet lov til å regulere tomteleien etter konsumprisindeksen.

Selskapet vil ikke ut med hvor mye de hever tomteleien som følge av den nye loven, eller hvor mye selskapet tjener på den nye loven.

— Det er en sak mellom oss og festerne, og ikke noe Bergens Tidende har noe med, sier Alf Rivenes i Eidsvåg Fabrikker.

Eidsvåg Fabrikker har fire ansatte. I fjor hadde bedriften et overskudd på nesten fem millioner kroner før skatt. Selskapet vil i hvert fall kunne øke inntektene med over en million etter at alle festeavtalene er oppregulert etter den nye festeloven.

Men selskapet er ikke blant dem som kan kreve høyest tomteleie. Ingen festekontrakter som BT kjenner til, sier at leien skal reguleres etter utvikling i tomteprisene.