Fotocelle-teknikk skulle gi bilistene «beskjed» med to blinkende lys når fotgjengere nærmet seg overgangen, og dermed gjøre bilistene ekstra oppmerksomme.

Jarle Veland røk ut før finalen, men nå har Statens vegvesen i Nordfjord testet ut oppfinnelsen hans. I tre måneder har det vært montert blinkende gangskilt — og konklusjonen er klar:

— Bilistene er blitt mer oppmerksomme. Mange av barna som går i gangfeltet, har endret atferd. Før gikk de rett ut uten å se seg for. Nå stopper de opp, og syklister er blitt flinkere til å gå av sykkelen, skriver Steinar Haavik ved veikontoret i Førde i sin evaluering.

En del tekniske justeringer må likevel gjennomføres dersom skiltet skal kunne benyttes.