De fleste nabokrangler oppstår når du eller din nabo vil ha endret noe på hverandres tomt. Man prøver med andre ord å begrense den andres eiendomsrett.

Bladet «Dine penger» har tatt for seg problematikken rundt nabokrangler og presenterer en rekke løsninger.

DET ENKLESTE OG BILLIGSTE er å gjøre det du kan for å løse konflikten på egen hånd:

  • Prøv å holde en god tone med naboen. Finn på noe hyggelig sammen, som å invitere på grillparty.
  • Bygger det seg opp til konflikt kan en god løsning være å rådføre seg med en venn før du snakker med naboen.
  • Prøv deretter å snakke med naboen. Bruk gjerne humor og hold en god tone.

UTENFORSTÅENDE KOBLES INN dersom du ikke klarer å nå frem på egen hånd.

  • Kommunens konfliktråd er en billig og enkel løsning. Begge parter må være enige i at saken skal behandles i konfliktrådet.

n Forliksråd løser saken billig og raskt. Du kan få saken behandlet mot naboens vilje.

  • Advokat vil koste deg dyrt, men du får en profesjonell til å tale din sak. Du kan engasjere en advokat når som helst i prosessen. En mulighet er blant annet advokatmekling.
  • Rettssak bør være siste utvei. Det kan være en tøff påkjenning og dommene er ofte lite konstruktive.

TYPISKE NABOTVISTER n At utsikt eller sol forsvinner: Grener eller røtter som går over på din eiendom kan du kappe. Trær som står nærmere enn 1/3 av høyden på treet fra din eiendom kan du be om å få fjernet — dersom det er til særlig ulempe og naboen ikke har en god grunn for at det skal stå. Står treet lengre inne på naboens eiendom skal det mye til for at du kan få det fjernet.

  • Støy: Det holder ikke at det forstyrrer deg. Det må være grovere, enten unødvendig eller urimelig - som gressklipping søndags morgen eller høy musikk til langt på natt.
  • Nybygg: Det er tre typer nybygg. De som er lovlig oppført med byggesøknad. De som er ulovlig bygget fordi naboen dropper søknaden og dermed nabovarselet, og mindre bygg som ikke trenger å søkes om. De to første måtene kan du påvirke. Mindre bygg har du mindre du skulle ha sagt om.