• Dersom ja, pass på å få så mykje lys som mogleg. Ver mykje ute, ha mykje lys på inne, sørg for godt arbeidslys — alt hjelper!
  • Ta kontakt med lege, dersom sesongvariasjonar i humøret går utover trivsel og arbeidsevne. Ver også merksam på klare depressive symptom som angst, uro, vonde tankar, m.m.
  • Kan du dra til Syden, så reis! Det gjer deg godt. Men der bør du stå tidleg opp, for å få så mykje morgonlys som mogleg. Dags- og kveldslys har ikkje same effekt.
  • Lysbehandling er effektivt og enkelt. 30-45 minutt kvar morgon i 14 dagar gjer dei fleste vinterdeppa symptomfrie.

Kjelde: Professor Fred Holsten, UiB