• Politikerne bør lytte mer til de eldre selv, og de pårørende, sier mangeårig sykepleier og omsorgssjef i Ytrebygda, Mary Nordeide (75).

Hun er mor til helsebyråden i Bergen. Og hun går ikke av veien får å gi sin politikerdatter et råd med på veien.

— Det hender jeg protesterer eller gir et råd. Min filosofi er at eldre bør få bo hjemme med den hjelp de har behov for. Folk flest må være trygge i sine egne hjem. Halvannen times hjemmehjelp hver 14. dag er ofte for lite, sier 75-åringen.

Og hun legger til med klokkeklar røst:

— Når den tid kommer, bør en sykehjemsplass stå klar.

- Mange unge i bystyret?

Bergens Tidende er på besøk hos helsebyråd Helen Nordeide Fløisand (49). Vi inviterte med oss hennes mor.

Mary Nordeide er blant det store flertall foreldre til toppolitikerne i byrådskoalisjonen som ikke er avhengig av offentlig pleie. Nordeide tror ikke det gir datteren manglende kunnskap om hverdagen på norske sykehjem.

— De fleste vil i en eller annen sammenheng få erfaringer med sykehjem og eldreomsorg. Men det må vel også bety at det sitter mye unge folk i bystyret?

Hun har gjennom et hektisk yrkesliv deltatt i oppbyggingen av den kommunale eldreomsorgen. Hun har fire døtre. Tre av dem tok sykepleierutdannelse. Det gir mor og søskenflokk til sammen over 130 års praksis fra norsk helsevesen.

— Jeg har lært mye av min mor, men vi er nok uenige av og til. Noe annet ville også vært kjedelig, sier byråden.

Assisterende sykepleiesjef

Mary Nordeide gikk gradene til hun ble assisterende sykepleiesjef i Bergen i 1979, og seinere pleie- omsorgssjef i Ytrebygda. Da hun begynte var det totalt fire sykepleiere i hjemmesykepleien i Bergen.

— Det har skjedd en revolusjon. Våren 1975 hadde vi så mange på venteliste til sykehjem at vi ble nesten sprø, over 1000. Vi laget avlastningstilbud om sommeren på Alvøen skole, og fikk 20 senger fra Haakonsvern. I dag er kravene høyere. Og slik må det være, sier Nordeide.

— Frykter du selv en gang å måtte stå i sykehjemskø?

— Hvis situasjonen skulle kreve det, frykter jeg mest å måtte kjempe om en sengeplass. Men er det ingen mellomting mellom gamle senger fra Haakonsvern, og senger til 20.000-30.000 kroner stykke?

— Nei, de statlige kravene er høye, og byggekostnadene for sykehjemsbygg har økt enormt, blant annet på grunn av tekniske krav, svarer datteren.

Hun kan for tiden konstatere en byggeboom av sykehjem i Bergen. Statlige tilskudd til totalt 1230 nye plasser, med enerom, gir en sammenlagt økning på 315 plasser innenfor Handlingsplanen for eldre.

— Utfordringen fremover blir å gi mer hjelp hjemme, bedre tilbud til korttidsopphold og gjøre aldershjemmene om til serviceboliger, sier hun.