RAGNHILD HOVSom ventet avslørte debatten at det er uenighet blant byens politikere om det er serviceboliger eller sykehjem som vil være det beste omsorgstilbud for fremtidens eldre.Fløypartiene, ønsker å prioritere sykehjemsutbygging.Høyre og byrådspartiene mener at service— og omsorgsboliger i økende grad kommer til å erstatte dagens sykehjem i årene som kommer. Flere av dem som hadde ordet i debatten, beklaget at Bergen fremdeles har venteliste til sykehjem.- I fjor døde over 70 i sykehjemskø. Det er en skam, sa Pensjonistpartiets Frank W Hansen.Erna Mundal Pedersen foreslo på vegne av Fremskrittspartiet at kommunen vedtar å bygge ut 450 sykehjemsplasser utover de 260 som er foreslått i planen. Men i komitien fikk hun bare partiets egne tre stemmer for forslaget. Frp foreslo også at planlagte sykehjem skal bygges ut med egne kjøkken. Planen som gir føringer for hvordan Bergen vil benytte sin del av regjeringens eldresatsing, skal vedtas av bystyret seinere i vår.