Han kunne føyd til at det ville vært nyttig å ta en hel studierundtur. For når det gjelder barnehagedekning er bergenserne dumpekandidat. Når storbyene skal inn på teppet hos statsministeren senere i september, bør barnehagebyråd Hans-Carl Tveit fra Bergen stå først i køen med bøyd nakke.

Satser på private

Hvorfor får trønderne det til og ikke bergenserne?

Forklaringene er flere. En av de viktigste er Bergens ensidige satsing på private utbyggere. Løsningen med midlertidige barnehager, som slett ikke er annenrangs brakker, krever at kommunen selv bygger. Ingen kan forvente at en privat barnehageinvestor skal påta seg ekstra-utgiftene som ligger i å demontere og flytte en barnehage i full drift.

Størst gir mest konflikt

Det er smått med barnehagetomter i de store byene. I mange boligområder er det bare nabolagets akebakke som er stor nok til å huse en barnehage anno 2006. De store private utbyggerne forventer økonomi i prosjektene. Og økonomien kommer med størrelsen.

Gigantbarnehagene skjerper arealkonfliktene. Tydeligst så vi det demonstrert på Rå, der en privat utbygger skal etablere over 200 plasser og satte hardt mot hardt i møte med fylkesmannen. Forståelig nok, siden selskapet skal betale kommunen 10 millioner kroner for tomten.

Ting tar tid

Plansaker tar tid, særlig når de er konfliktfylte. Byrådet har lovet å gi barnehagene forkjørsrett i systemet. Det er godt mulig de får det, men inntrykket er at reguleringssakene likevel siger fremover som den berømmelige lusa på tjærekosten.

I redaksjonens e-postboks ligger flere henvendelser fra utbyggere som har ventet år ut og år inn på avklaring. Drevet av desperasjon går de til slutt til avisen.

Det hadde ikke vært noe problem å fylle avisen til det kjedsommelige med artikler om sendrektigheten i reguleringen av nye barnehagetomter. Kanskje vi skulle gjort det, om ikke annet enn for å hakke på byrådet.

Permittert byrådsleder Monica Mæland ble mamma igjen i juni og har lovet at neste periode står barnehagekøen øverst på prioriteringslisten.

Barnetun

Det er ikke grunn til å vente så lenge. Byrådet har selv pekt på mulighetene for nye løsninger, blant annet ved å etablere såkalte barnetun på skoler med ledig plass. Et barnetun er kombinert skole og barnehage under felles ledelse. En slik løsning kan både berge nedleggingstruede skoler og tømme køene.

En annen er å gjøre som trønderne, kristiansanderne, tromsøværingene og bygge midlertidig. Selv Høyre-byrådet i Oslo gjør det.

Men da må Bergen ta spaden i egen hånd.