Lege Jan Øren har likevel tro på virkningen av å skjerme menneske mot jordstråling:

— Tilbakemeldinger forteller meg at dette kan hjelpe for mange ulike plager, sier Øren.

Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen har gjennomført tre studier av jordstråling. En av disse etter initiativ fra Jan Øren.

Resultatene er nedslående for dem som mener jordstråling betyr noe for folks helse:

— Jordstråler lar seg ikke påvise. Barn som sover i jordstrålefelt er ikke sykere enn andre barn. Skjerming mot jordstråler med spesielle plater har ingen påviselig effekt, oppsummerer professor Anders Bærheim, prosjektleder Steinar Hunskår og professor Bjørn Bjorvatn i en artikkel som står i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Like friske

Konklusjonene støtter seg på følgende tre undersøkelser:

  • Fire erfarne jordstrålesøkere ble uavhengig av hverandre bedt om å kartlegge jordstråler i en gymnastikksal. Alle fire tegnet jordstrålemønstre, men på ulike steder.
  • 44 familier med barn deltok i en undersøkelse der jordstrålesøkere kartla strålingen over barnets seng, mens en legestudent intervjuet foreldrene om barnets helsetilstand. Barn som sover i områder der søkerne fant mye stråling, er ikke sykere enn andre barn.
  • 80 pasienter deltok i en studie der samtlige fikk plassert spesielle skjermingsplater (TX-plater) under sengen. Bare halvparten fikk ekte varer. Mange ble bedre, men bedringen var like stor i gruppen som fikk falske plater som de som fikk ekte.

Forskerne vil nedlegge søkepinnene for godt: - Gitt eksisterende kunnskap, mener vi at videre forskning på jordstråling vanskelig kan forsvares, konkluderer de.

- Regnet for lite

Som kommunelege i Gloppen og Fjaler på 1990-tallet sørget Jan Øren for å skjerme 700-800 boliger mot jordstråling. Øren sier at tilbakemeldingene tyder på at svært mange ble hjulpet av skjermingen.

Undersøkelsen av de såkalte TX-platene tok Øren initiativ til. GC Rieber fondene støttet undersøkelsen med 200.000 kroner, men overskridelsene måtte Øren dekke privat.

Det finnes mulige forklaringer på det nedslående resultatet, mener han:

— I undersøkelsen ble platene brukt et halvt års tid fra april 2002. Dessverre regnet det svært lite det halvåret. Jordstråling antas å komme av vann som beveger seg i grunnen. Pasientenes bedring kan forklares med det, sier Øren og legger til:

— Dessuten tror jeg deltakerne hadde for tunge plager. Best resultater har jeg fått på barn, men det knytter seg etiske problemer til å forske på dem, sier Øren.

— Har forskerne konklusjoner fått deg til å tvile på effekten av skjerming?

— Nei, i grunnen ikke. Resultatene jeg har oppnådd i Gloppen og Fjaler og tilbakemeldingene jeg har fått, sier noe annet. Som lege velger jeg likevel å holde meg til skolemedisinen. Denne debatten har vært en tung påkjenning å ta, sier Øren, som nå er kommunelege i Ulvik.

— Driver du fortsatt skjerming av hus?

— Ytterst sjelden. I så fall bruker jeg den gamle metoden med plassering av magnetisk armeringsjern. Platene ble avskiltet i testen, sier han.

ODDLEIV APNESETH (ARKIV)