— Gjennomsnittlig har vi omkring 20 elever i hver klasse. Vi kan ha 28. Flytter den internasjonale skolen ut av lokalene her, vil det i tillegg frigjøre 10 klasserom, sier Lønnheim.

Han tror skolen har kapasitet til å ta imot et par hundre av de totalt 450 elevene fra nedleggingstruete Fridalen skolen.

— Dette har byrådsavdelingen for oppvekst god kontroll på, sier han, og viser til tallene som forteller om overkapasitet ved skolene i Årstad bydel, selv om Fridalen skole blir lagt ned.

Tror ikke på julenissen

Lønnheim er ikke redd for at han erter på seg Fridalen-foreldrene med uttalelsene sine. Neste høst kan han få en hel haug av dem med på lasset.

— Nei, jeg skjønner selvsagt at de kjemper for skolen sin. Fikk jeg velge, så ønsket jeg at Fridalen skole ble pusset opp, og at vår skole ble pusset opp. Men jeg er redd julenissen ikke er så raus. Når en avgjørelse er tatt, må vi tilpasse oss den. Jeg tror vi uansett skal få et godt skolemiljø på Slettebakken skole, sier rektor Arve Lønnheim.

Den andre skolen som må belage seg på å ta imot en hovedmengde av Fridalen-elever, Landås skole, har også god plass.

— Det er en tosidighet ved dette. Vi ser at vi har god plass, og vi ser at vi har stor strømregning, sier tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Årstad bydel, Cecilie Abrahamsen. Hun er lærer på Landås skole, men sterkt imot å legge ned Fridalen skole. Hun kaller det en skam.

Plass til 200 på Landås

— Vi har sikkert plass til 200 flere elever her, men det er mange vanskeligheter med det, sier hun.

— Skal politikerne spare penger, er de nødt til å splitte opp klassene fra Fridalen, og fylle opp våre klasser her. Det vil gå ut over elevene. Skolebyråd Hans-Carl Tveit tør ikke å si at de skal splitte opp klasser, hevder Abrahamsen.

BT kjørte opp avstanden mellom de tre skolene i går. Det er snakk om korte avstander. Fra Fridalen skole er det 800 meter sørover til Slettebakken skole. Til Landås skole er det 800 meter nordover.

6. klassingen Karianne Hjertholm (12) bor i Kristofer Jansons vei, omtrent midt mellom Fridalen skole og Slettebakken skole. Hun forteller at det er kort vei å gå til begge steder.

— Jeg bruker mellom fem og ti minutter til skolen. Det er omtrent like langt til Fridalen skole, forteller hun.

Må gå 800 meter

Det er Fridalen-elevene som er bosatt sør for skolen som er tenkt flyttet til Slettebakken. Distansen de må gå vil i de flestes tilfelle være under én kilometer.

— Det er absolutt ikke noe problem for elevene på Fridalen å gå bort hit, mener Karianne Hjertholm.

Det forrige byrådet budsjetterte med skolenedskjæringer på 4,6 millioner kroner i sitt budsjettforslag. De satte ikke navn på besparelsen, men summen tilsvarer besparelsen ved å legge ned grendeskolene i Helldal, Samdal og på Trengereid fra fjorårets budsjettforslag.

En barneskoleelev fra Trengereid ville til sammenlikning måtte reise 15 kilometer med buss hver vei til Indre Arna for å gå på skole, i tillegg måtte eleven komme seg fra hjemmet til bussen.

- Ti millioner ikke nok

Foreldrene ved Fridalen skole har påpekt faren elevene utsettes for dersom de må krysse den trafikkerte Nattlandsveien på vei til Landås skole.

Lærer Cecilie Abrahamsen forteller at en stor del av de 370 elevene ved Landås skole også i dag må krysse Nattlandsveien.

— Det fører til at foreldrene kjører barna til skolen. Noe som igjen fører til trafikkaos. Kommunen er ikke villig til å løse de problemene vi har før de dytter på oss nye, mener Abrahamsen.

Hun lurer på hvordan kommunen skal få ti millioner kroner til å strekke til. Det er summen byrådet har satt av i budsjettet til å løse trafikkproblemer og integrering av Fridalen-elevene ved de andre skolene.

— Ti millioner er ikke nok til å ruste opp byggene og sikre trafikken, mener Abrahamsen.

— Vi er veldig spent på hva de ti millionene er tenkt brukt til. Skal de bruke det til maling og oppussing, kommer de ikke rundt, sier Lønnheim.

Bergen Bygg og Eiendoms vedlikeholdsbehovsplan viser at Landås skole har et vedlikeholdsbehov på 7,5 millioner kroner, mens tilsvarende tall for Slettebakken er 10 millioner kroner. Ifølge planen er det ikke satt av penger til oppussing i 2004.

HAR PLASS: Rektor Arve Lønnheim tror det vil være en samfunnsøkonomisk god løsning å flytte elever fra Fridalen hit til Slettebakken skole.<br/>Foto: EIRIK BREKKE