Åpningen av Knappetunnelen hadde skrudd forventningene til illsinte bilister i været. Nå skulle det endelig bli trafikkflyt i området. Helt sånn ble det ikke. Bare 13.000 biler pr. døgn passerte gjennom Knappetunnelen og kom ut ved Sandeidet i januar.

— Dette er tall som forventet. Det tar tid å endre folks kjøremønster, sier Erling Hodneland, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

Prognosene sier 24.000 når hele det nye veinettet står ferdig om et par år.

— Tallene må sees i sammenheng med tilførselsveiene som ligger der. For selv om Knappetunnelen er effektiv, så er kapasiteten på Bjørgeveien mot Loddefjord begrenset. Det er begrenset hvilken trafikkbelastning de gamle veiene kan ta unna, sier han.

— Når hele strekningen til og fra Loddefjord blir bygget, så kan dette endre seg veldig, mener Hodneland.

Frustrerte trafikanter

I årevis har frustrasjonene vært mange i rushtiden langs arbeidsruten til og fra Sandsli/Kokstad-området. Veinettet var på ingen måte forberedt på den enorme utbyggingen etter at store bedrifter som Telenor, Fjordkraft, Hansa og andre flyttet dit, til tross for at planene hadde vært kjent i årevis.

Gang- og sykkelkampanjer og egne arbeidsbusser for de ansatte er blitt løsningen for mange av bedriftene i området. Ringveg Vest skulle løse kapasitetsproblemene. Og når hele det nye veisystemet står ferdig om et par år, skal 24 000 biler suse gjennom hvert eneste døgn.

Bra for noen, verre for andre

I Søreide sentrum er det som om noen har skrudd på en bryter og tryllet bort trafikken. Køene i Fyllingsdalen står tettere enn noengang, men tallene viser overraskende nok at trafikken gjennom Løvstakktunnelen ikke har økt. Tvertimot har trafikkmengden blitt redusert med vel 500 biler pr døgn siste året. I snitt kjørte 16 888 biler gjennom tunnelen i 2009 og 16 370 i 2010.

I sin brosjyre om Ringveg Vest sier de at «Omlegging av trafikken fra dagens veisystem vil få en svært positiv innvirkning på bomiljøet på strekningen mellom Straume og Dolvik, mens trafikken gjennom Fyllingsdalen vil få en midlertidig økning i perioden frem til byggetrinn 2 står ferdig.»

— I Fyllingsdalen er det lagt ned fartsputer og laget noen kortere strekk med kollektivfelt for å begrense trafikken. Disse tiltakene virker altså, sier Erling Hodneland ved Statens vegvesen.

Målingene fra bomstasjonen på Straumeveien viser en stor nedgang fra nesten 20 000 biler i døgnet i juni, over 17 000 i august og så faller det til 5 000 seinhøstes. I januar kjører det gjennomsnittlig 4 149 biler her i døgnet.

Den største endringen var forventet å bli på strekningen mellom Birkelandskrysset og Sandeide med en trafikkøkning på mellom 10 og 20 %. Økt standard og bedre trafikkavvikling gjør at mange velger denne strekningen.

— Målet er avlastning av det gamle veinettet og jevn fremkommelighet. Folk velger den ruten de selv finner formålstjenlig for seg selv, sier Hodneland.

Byggetrinn 2 av Ringvei Vest starter i neste måned.

Hvordan har Knappetunnelen påvirket ditt veivalg til og fra jobben? Del det med bt.no-leserne her.

GOD PLASS: I Knappetunnelen er det plass til mange flere biler enn de som kjører her i dag. FOTO: Rune Berentsen