Denne quizen er laget av Museumssenteret i Salhus som er en sammenlutning av Norsk Trikotasjemuseum og Tekstilsenter, Tekstilatelieret for museene i Hordaland og prosjektledelsen for etablering av fellestjenester for museene i Hordaland.

Vil du lage en quiz om din interesse? Send rundt ti spørsmål, og tre svaralternativer til hvert spørsmål, til lokal@bt.no