JAN I. ELIASSEN

— Det positive resultatet kan i stor grad tilskrives den interne effektiviseringen som har pågått de siste årene, sier konsernsjef Arne Johan Buanes til Bergens Tidende.

— Vi har også tjent bra på busskjøring utenom de ordinære faste rutene i Bergen. Både turbilkjøring, Kystbussen og Flybussene har bedratt til bedringen i inntjeningen. Uten disse tilleggsaktivitetene ville vi ikke klart å bedre inntjeningen så mye som vi har gjort, sier Buanes.

Han trekker spesielt frem Kystbussen (expressbussen mellom Bergen-Haugesund og Stavanger) der det har vært sterk vekst og hvor det nå er timeavganger i hver retning.

Ti sammen fraktet Gaia 21,5 millioner passasjerer på sine ordinære ruter i Bergens-området. Det er en nedgang på 460.000 reisende eller 1,92 prosent i forhold til 2002. På grunn av to takstøkninger i løpet av et halvt år, 1. juli i 2002 og 1. januar 2003, var passasjernedgangen ifølge Buanes ventet.

At Gaia i løpet av de første tre månedene i år kommer ut med 200.000 flere reisende, ser Buanes i sammenheng med at det i dette tidsrommet ikke var takstøkninger.

Styret har foreslått å betale ut til sammen 3,2 millioner kroner til eierne. I fjor ble det betalt ut knappe 1,8 millioner kroner.

— Overskuddet for 2003 er ikke større enn det et aksjeselskap av vår størrelse bør ha, sier Buanes.

Det er Bergen kommune som i størst grad får nyte godt av Gaia Trafikks bedrede inntjening. Kommunen eier 43,4 prosent av aksjene og får nesten 1,4 millioner av utbyttekronene fra Gaia.

HSD er nest største aksjonær med 7,5 prosent av aksjene, Yrkestrafikkforbundet ligger hakk i hell med 7,3 prosent og Os kommune med 6,4 prosent.

Selskapet har totalt sett noe over 927 aksjonærer.