• Folk flest har god grunn til å reagere på at vi ikke greier å gjennomføre oppgaven vi er tildelt, sier Per Sigurd Våge, direktør for Kriminalomsorgen region vest.

TROND NYGARD-STURE GARD STEIRO

I går fortalte Bergens Tidende at bergenspolitiet må reise landet rundt med varetektsfangene sine. Årsåk: Kapasitetsproblemer i Bergen Fengsel.

Selv om Våge forstår kritikken, vet han ikke hva han kunne gjort annerledes.

— I dag tar vi nesten ikke inn folk fra soningskøen. Personer med lange dommer må noen ganger vente lenge på å sone.

Cirka 600 personer står nå i soningskø på Vestlandet.

— Om vi skal gi plass til flere varetektsfanger, vil soningskøen bli enda lengre, mener Per Sigurd Våge.

Ond sirkel

I desember skal 30 nye celler står klare i Bergen Fengsel. Ikke nok, mener Våge.

— De løser ikke et problem som har vart i minst 15 år. I Hordaland trenger vi 100 nye plasser, slik vi ble forespeilet i statsbudsjettet for 2003.

Onsdag hadde Våge ansvaret for 69 varetektsfanger. Det siste året har tallet ligget mellom 60 og 70.

— En av forklaringene på problemet er at mellom 80 og 90 prosent går rett fra varetekt til soning av dom. De 30 nye plassene vil bli brukt til varetektsfanger. Men etter få måneder vil disse personene være dømt, og opptar dermed fortsatt plassene. Det blir en ond sirkel så lenge kapasiteten ikke økes betydelig.

\ Dere er pålagt å stille 85 varetektsceller til disposisjon. Hvorfor ligger tallet vanligvis mellom 60 og 70?

— Det finnes ikke plass i noen fengsler i Norge. Vi har rett og slett ingen steder å sende de innsatte, sier Våge.

Justisdepartementet har gitt klar beskjed om at varetektsfanger skal ha førsteprioritet i fengslene.

— Det er riktig, men konsekvensene vil bli voldsomme om celler skal stå tomme i påvente av at noen varetektsfengsles. Da må vanlige innsatte flyttes fra Bergen til andre deler av landet.

Massesløsing

Hele 2,4 millioner kroner brukte bergenspolitiet i fjor på fangetransport. Advokater, politijurister og etterforskere må reise rundt for å møte fangene.

— Meningsløs massesløsing med tid og penger. Dette er ekstremt dårlig politikk fra statens side, mener Jostein Alvheim, leder for Bergen forsvarerforening.

Advokaten anslår at de seks ansatte ved hans kontor reiser utenbys seks-syv ganger i måneden. Korte møter tar plutselig hele arbeidsdager. Utgiftene belaster trange budsjetter hos politi og rettsvesen.

— Når våre klienter sitter i en annen by, så forringer det mulighetene til oppfølging. I ytterste konsekvens er det et problem for rettssikkerheten, sier Alvheim.

Førstestatsadvokat Walter Wangberg beskriver varetektssituasjonen som «ganske meningsløs».

— Det er bare en måte å løse dette på, og det er opprette flere plasser. Nå blir det en kamp mellom varetektsplasser og soningskø. I noen tilfeller må man løslate personer som ikke burde vært løslatt.

Økt satsing på samfunnsstraff og avkorting av soning, er etter Wangbergs mening ikke nok til å løse problemet.

— Dette er strutsepolitikk. Man gjemmer hodet i sanden og håper det går bra, sier førstestatsadvoketen.

Kan ikke trylle

Strutsepolitikk eller ikke, i Justisdepartementet har man ikke planer om å bygge 100 nye celler med det første.

— Vi har prioritert en rekke nye plasser det siste året. Blant annet 30 i Bergen. Disse plassene vil medføre en betydelig innsparing for politiet, mener statssekretær Jørn Holme (V).

— Ifølge Kriminalomsorgen er behovet langt større?

— Det er vi klar over, og ytterligere plasser vil bli vurdert i forbindelse med budsjettarbeidet. Men vi kan ikke trylle. Det tar tid å opprette nye fengselsplasser.

Ifølge Holme er det på landsbasis bygget 304 fengselsplasser de to siste årene.

— Situasjonen er ikke spesielt akutt akkurat nå. Med de plassene nye plassene har soningskøen flatet ut og gått noe ned.

— Politiet mener varetektsproblemene går utover etterforskningen?

— Jeg ser at det er tungvint og at det er dårlig økonomi. Men det er nytt for oss at det går ut over etterforskningen. Det har vi ikke fått noe signaler om før.