• Foreldrene er fornøyd, og lærerne sprudler, hevder rektor Turid Evenshaug ved Aronsløkka skole i Drammen. Skolen har undervisning gjennom hele høstferien.

55 av 285 elever takket ja til den fleksible ordningen. De går til undervisning i høstferien som blir avviklet på Østlandet denne uken. Dermed kan de ta fri en uke det passer bedre.

— Det er stramt opplegg. Klassen har en plan for hva som skal læres og når det skal læres, sier Evenshaug.

— Skaper det ikke forvirring i læringen når de andre elevene kommer tilbake og skal begynne med den samme undervisningen?

— Nei, undervisningen er ikke lagt opp som den tradisjonelle klasseromsundervisningen lenger. Hver elev har sin undervisningsplan som er satt opp av klassestyreren. De kan til enhver tid plukke inn det de har mistet av undervisning, sier rektor. Skolen har hatt elevene i aldersblandede klasser denne uken.

— Lar det seg gjennomføre uten økte kostnader?

— Noen vikarer må vi regne med å sette inn. Ellers handler det mest om mer organisering og administrasjon, sier rektor. Hun tror ikke ekstrakostnadene blir store.

— Vi ser at foreldre har andre behov enn før. De kan ikke og vil ikke tilpasse seg skoleferien. Det er blitt et mer fleksibelt samfunn, og det må vi tilpasse oss, mener hun.