Terje Søviknes (Frp)

Er ordfører i Os, sitter i fylkesutvalget, leder Frps gruppe i fylkestinget og har flere andre verv knyttet til kommune og fylkeskommune. Mottar 1.110.000 kroner i året. Honoraret som gruppeleder reduseres med 130.000 kroner i kommende fylkestingsperiode.

Gustav Bahus (Frp)

Leder samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune og mottar 161.000 kroner i årlig godtgjørelse. Representerer fylkeskommunen i fire andre styrer og utvalg, og mottar for det 40.000 kroner i året. Sitter i kommunestyre, formannskap og en serie andre utvalg i Os kommune. Samlet kommunal godtgjørelse i 2006 var 24.000 kroner.

Georg Indrevik (Frp)

Leder kultur— og ressursutvalget i fylkeskommunen, og mottar 161.000 kroner i året. Sitter også i formannskap og kommunestyre i Fjell kommune. Samlet godtgjørelse for disse vervene i 2006 var 25.000 kroner.

Hans Otto Robberstad (Ap)

Sitter i fylkesutvalget og mottar en godtgjørelse på 161.000 kroner. Sitter også i formannskap og kommunestyre på Bømlo. Der mottar han en samlet godtgjørelse på 23.500 kroner.

Bjørn Lothe (SV)

Sitter i fylkesutvalget og mottar en godtgjørelse på 161.000 kroner. Er i tillegg medlem i formannskapet og heradsstyret i Ullensvang. For dette mottar han ca. 10.000 kroner i året.