I 2001 ga selskapet 1,5 millioner i utbytte, i tillegg til at det er utgiftsført lønn på 281.000 kroner.

Aksjeselskapet Kjellersmauet 1 Vestre Muralmenning 2B AS har siden 1999 kjøpt fire eiendommer for seks millioner kroner. Det er Bøhmergaten 32, Kjellersmauet 1/Vestre Muralmenning 2, Halvkannebakken 4 og Østre Korskirkealmenning 13.

På tre år har driftsinntektene økt fra 1,5 millioner til 3,4 millioner kroner i fjor. Årsresultatet har de to siste årene vært et overskudd på 1,3 millioner kroner.

Eiendommene har siden anskaffelsen i 1999 og 2000 økt i verdi fra tinglyst pris på seks millioner til 10,1 millioner, mens gjelden de siste årene kun er nedregulert med et par hundre tusen kroner til 5,7 millioner kroner.

I tillegg sin eiendomsvirksomhet er Liseth registrert som ansvarlig eier av Tjønnen Grill og et selskap som heter Adagio Odd Liseth. Begge disse selskapene gjenspeiler kun Liseths inntekt på 202.600 og formue på 4.124.000 fra fjorårets skattelikning. I 2000 var hans inntekt 52.000 og formuen null.