– Vi kommer ut av 2007 med smørsiden opp. Takket være sponsorer kan vi satse nytt i 2008, særlig på formidling til barn og unge, sier direktør Atle Thowsen.

Økningen i besøkstallet var på beskjed-ne en prosent fra 2006, men føyer seg til positive tall fem år på rad. I 2007 hadde museet 26.193 besøkende.

Undervisningsleder Bård Gram Økland sier at fremgangen de siste årene er det skolebesøkene som sørget for. I 2007 var det dessuten flere studenter, turister og barnefamilier innom dørene.

– I 2007 har Sjøfartsmuseet fått en at-traktiv konkurrent nede på Marinehol-men, nemlig Vitensenteret. Merker dere konkurransen?

– Foreløpig har vi ikke merket noe stor konkurranse. Jeg hører mange si at det blir dyrt for en hel familie å gå på Viten-senteret. Hos oss er det bare voksne som betaler inngangspenger, sier Gram Øk-land.

Drama for de minste

I 2008 er det et mål å få enda flere barn og unge innom dørene. I fjor sommer inngikk museet en sponsoravtale med Odfjell ASA og Frank Mohn AS. De to bergensbedriftene har lovet å gi 300.000 kroner hver i tre år fremover. Pengene er øremerket arbeid rettet mot nye genera-sjoner sjøfartsinteresserte.

En ny formidler som får spesielt ansvar for de yngste barna, er ansatt.

– For de minste vil vi lage små drama-tiseringer. For eksempel av førstereisgut-tens møte med seilskutelivet, forteller Gram Økland.

Byens eldre får sitt i form av foredrag og en liten vandreutstilling rundt om på sykehjemmene. Nytt av året er by-vandringer på Nygårdshøyden.

Svikt i støtte

Selv om Bergens Sjøfartsmuseum kom ut av 2007 med overskudd, er direktør Thowsen bekymret for museenes øko-nomi. Verken Hordaland fylkeskommu-ne eller Bergen kommune har økt støtten til museene i takt med lønns— og prisstig-ningen.

Sjøfartsmuseet får gjennomført en del helt nødvendig vedlikehold takket være en million kroner i støtte fra rederiet Westfal-Larsen. Det over 40 år gamle bygget er pålagt brannsikring og utskif-ting av PCB-holdig lysarmatur. Inne i atriet forvitrer søylene.

– Vi går inn i en aktiv periode i 2008 med utvidede åpningstider og nyåpning av biblioteket. Det er på tross av utvik-lingen i de offentlige overføringene, sier Atle Thowsen.

FLERE BESØKENDE: Undervisningsleder Bård Gram Økland har lyktes i å skape ny publi-kumsrekord for Bergens Sjøfartsmuseum. Et trekkplaster i 2005 var skipsmalerier signert Fredrik Martin Sørvig. ARKIVFOTO: ØIVIND ASK
Bergens Tidende