— På min 65-årsdag håper jeg Bybanen er kommet til Sandsli, sier Ragnhild Hedemann. Hun mener Bybanen gir den aller beste muligheten til å transportere mange samtidig til og fra et trangt sentrum. Selv vil hun arbeide for at Bybanen skal gå både til Åsane og Loddefjord.

I 30 år har Ragnhild Hedemann vært en markant SV-er. Første gang hun aksjonerte offentlig var i 1975 i Volda. Kravet var gjerde rundt barnehagen. Til Bergen kom hun i 1982 og ble valgt til leder for bydelsutvalget i Åsane i 1991. Hun var leder for Nei til EU da den siste viktige folkeavstemningen ble gjennomført i november 1994. Året etter ble hun innvalgt i bystyret for SV og ble partiets kommunalråd i byen. Hun har hatt flere sentrale politiske verv, ledet blant annet komité for kultur, skole og idrett i tre år og representerer fortsatt SV i bystyret.

Politiker av sinn

Ragnhild Hedemann er politiker av sjel og sinn. Engasjementet begynte på gymnaset i Oslo. Hun stiftet AUFs første gymnasiastlag sammen med Kari Gjesteby og Lars Harlem, bror til Gro. Hennes bestefar, Fredrik Monsen, var forsvarsminister og stortingspresident. Over oppvasken diskuterte hun ivrig Vietnamkrigen med sin mor.

— Du gir deg aldri. Hvor mye krutt er det i deg?

— Meg har det aldri vært krutt i. Siden jeg i min sjel er pasifist, vil jeg ikke bruke det uttrykket. Jeg vil heller snakke om energi og engasjement. Jeg har i alle år vært opptatt av å sikre alle like muligheter til å forme sitt liv, sier Ragnhild Hedemann. Hun betegner seg selv som gnuresteinen i jettegryten. Engasjement handler om å ikke gi seg, stå på og kverne og kverne for det hun tror på. Fortsatt mener hun at vi mennesker kan endre verden til et bedre sted å leve når vi sammen går inn for det.

Hun ledet samordningsgruppen for 6-timersdagen i Bergen i 1985 og har i alle år ment at lønnet arbeid seks timer hver dag ville sikre alle bedre mulighet til å få levelige kår hver dag. Hun har alltid kjempet for å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår og utdanning. Utviklingshemmede har stått hennes hjerte særlig nær. Hun mener det er en skam slik Bergen henger etter når det gjelder å sikre unge utviklingshemmede egen bolig.

Glad i debatter

- Hva har tiden i Bergen lært deg?

— Jeg har lært mye om bergensernes temperament. De er glad i debatter, men ikke alltid like glad for konklusjonene. Bergen er stor nok til å være anonym i og liten nok til å ha oversikt over, sier Ragnhild Hedemann som etter at hun mistet mannen sin for tre år siden, setter stor pris på vennene hun har i byen.

- Du er utdannet fysioterapeut. Hvilke behandling vil du foreskrive Bergen kommune? - Etter at parlamentarismen ble innført, tror jeg byen trenger en ny trening i demokrati. Bystyret har behov for økt selvbevissthet. Her handler det om å forebygge for å hindre slitasje på lang sikt. Bergen må ta vare på den åpne debatten og slippe den til i de politiske fora. Bare overflatedebatt, kosmetikk, hjelper ikke. Kommunen må ikke tro den vet best. Ved å lytte til innbyggerne oppnås de beste resultater, mener Ragnhild Hedemann.

Gylden mulighet

- Hvordan vurderer du at SV for første gang er en del av regjeringen?

— Det gir en gylden mulighet til påvirkning og er samtidig nyttig læring for det norske samfunnet om demokrati. Et standpunkt er noe annet enn et kompromiss. Derfor må begge deler synliggjøres. Det bekymrer meg ikke det minste at sentrale SVere også markerer sitt syn på Løvebakken. Vi må stå oppreist med den politikken vi har og ikke la oss blåse over ende av sure vinder, sier Ragnhild Hedemann.

Tor Kristiansen