Trafikken i Fjøsangerveien har vokst jevnt og trutt de siste årene. Da Midtun-Hop ble åpnet i desember 2002, førte det til en markant — og ønsket - trafikkvekst. Trafikken ble ledet bort fra Nesttun sentrum, Storetveitveien og Inndalsveien.

Den siste endringen i trafikkmønsteret er langt fra ønsket, og kan skyldes den nye bomstasjonen i Straumeveien. For å slippe unna bompengeringen, tar flere bilister enn før Sjølinjen fra Fana og mot sentrum. Ved rundkjøringen på Fjøsanger, tar de av ved Krambua og fortsetter utover Straumeveien mot Bønes, Fyllingsdalen eller Loddefjord. Mye av denne trafikken gikk tidligere via Ytrebygda, Sandsli eller Steinsvikveien.

Økte med ti prosent

— Vi har hørt det samme og sett tendensene, bekrefter prosjektleder Arne Eltvik i Statens vegvesen. Han har ansvaret for byggingen av det nye Fjøsanger-krysset.

Statens vegvesen har ikke permanente tellepunkter som gir grunnlag for entydige konklusjoner. Statistikken tyder likevel på endringer i kjøremønsteret. Fra januar til februar i år økte for eksempel trafikken fra Krambua og utover Straumeveien med ti prosent. Det underbygger inntrykket av mer trafikk gjennom Fjøsanger-rundkjøringen.

Omvei

Mange bilister fra Fana kjører nå en omvei for å unngå bompasseringen på Straumeveien. Dermed sparer de 7,50 i bompenger, men bruker gjerne ekstra bensin for det samme beløpet. Bomstasjonen på Straumeveien kom for å fange opp trafikken fra Fana, Sandsli og Kokstad til Bergen Vest. Politikerne mente det var rett og rimelig at disse bilistene betalte sin andel av Ringveg Vest.

Køer ut fra sentrum

Konsekvensene av at mange bilister fra Fana har lagt om kjøremønsteret, er lengre køer ut fra sentrum i Fjøsangerveien. Kjøretøyene som kommer derfra, har vikeplikt i rundkjøringen på Fjøsanger for trafikk som kommer Sjølinjen mot sentrum, men dreier utover Straumeveien i dette krysset.

I tidsrommet 15.00 til 17.00 starter køen i Fjøsangerveien ut fra sentrum et sted mellom bilforretningene Kverneland og Frydenbø. Tidligere løste denne køen seg opp etter problem-rundkjøringen ved Minde Allé. Det gjør den nå også, men nå møter rushtrafikantene en ny kø allerede ved neste rundkjøring, i krysset Kanalveien-Fjøsangerveien. Og den løser seg ikke før etter Fjøsanger-krysset.

Blir bedre

— Køene rundt Krambua vil forsvinne når det nye Fjøsanger-krysset åpner i slutten av juni, sier prosjektleder Arne Eltvik.

Krysset blir da planfritt, med en ny rundkjøring oppå lokket på tunnelen som allerede er tatt i bruk. Dermed vil sør- og nordgående trafikk til og fra sentrum passere uhindret.

Køene nærmere sentrum i Fjøsangerveien vil imidlertid ikke forsvinne. Minde Allé vil fremdeles utgjøre en propp i systemet. Statens vegvesen er klar over at noe må gjøres også her, men det vil ikke skje noe med dette krysset i overskuelig fremtid. Hvis bybanen blir bygget, har vegvesenet forlangt at et nytt planfritt kryss må med i bybane-budsjettet.

ENDELØS KØ: Bilister som vil spare bompenger i Straumeveien, påfører alle som kjører Fjøsangerveien sørover i rushtiden ekstra køstanging frem mot Fjøsanger-rundkjøringen. ARKIVFOTO: KNUT STRAND