– Straffen er altfor streng, sier forsvarer Øystein Lillevik.

Ifølge advokaten har Bergen tingrett ikke tatt hensyn til at tobarnsfarens inntekt som følge av sykdom falt dramatisk de siste årene.

– Jeg vil råde ham til å anke dommen, sier Lillevik.

Fra og med 1996 var 43-åringen bidragspliktig for to barn, men betalte bare mindre beløp til ekskonen og Trygdeetatens innkrevningssentral. Ifølge påtalemyndigheten utgjorde samlet bidragsgjeld 295.000 kroner høsten 2003.

I samme periode skal tobarnsfaren tjent godt. Et år hadde han ifølge dommen en bruttoinntekt på over 700.000 kroner.

Inntekten falt dramatisk i 2002, da mannen overførte selskapet sitt til sin nye samboer. Retten slår imidlertid fast at 43-åringen gjorde dette utelukkende for å slippe å betale barnebidrag.

I tillegg til fengselsstraffen må tobarnsfaren dekke det offentliges saksomkostninger med 5000 kroner.