Ant. stemmer 2003: 1357

Oppslutning 2003: 47,2%

Representanter i kommunestyret: 13

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Anders Ryssdal 1953
2 Solveig Moritsgård 1964
3 Per Jarle Myklebust 1962
4 Ola Toralv Holme 1956
5 Olin Astrid Austrheim 1970
6 Kari Jordanger 1954
7 Per Rune Vereide 1963
8 Sølvi Anne Espeland Hope 1953
9 Liss Bergum 1965
10 Olaf Sigurd Gundersen 1946
11 Kristin Sandal 1983
12 Leidulf Gloppestad 1976
13 Ola Steinar Hestenes 1980
14 Bernt Reed 1963
15 Eva Brakstad Støyva 1961
16 Jostein Arne Røyrvik 1967
17 Tor Inge Løvland 1973
18 Rita Bente Hetle Fløtre 1969
19 Oddvar Sigurd Bjørlo 1952
20 Arne Mykland 1969
21 Else Marie Vollstad Aske 1969
22 Jakob Rønnekleiv 1942
23 Ivar Halland 1950
24 Ingrid Therese Skinlo 1969
25 Frode Fagerli 1948
26 Lillian Mary Støyva 1949
27 Elise Petra Eikenes 1951
28 Ola Kjell Solheim 1955
29 Rune Vereide 1957
30 Marit Straume 1978
31 Egil Fjellestad 1968
32 Solveig E Lien Gusdal 1959
33 Bjarne Bø 1948