Ant. stemmer 2003: 357

Oppslutning 2003: 12,4%

Representanter i kommunestyret: 3

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Olav Klungre 1962
2 Bjørg Sandal 1953
3 Arnfinn Jørgen Brekke 1957
4 Evelyn Furunes 1981
5 Jørgen Hauge Nese 1965
6 Asbjørn Magne Gjengedal 1940
7 Oddbjørn Almenning 1944
8 Leidulf Rygg Bogstad 1959
9 Terje Elias Holme 1950
10 Heidi Djupvik Råd 1977
11 Anders Rinde 1953
12 Per Arne Bakke 1970
13 Geir Falch Eide 1956
14 Magnar Arne Holvik 1952
15 Svein Helge Hovstad 1950
16 Birger Berge 1948
17 Jon Egil Gjengedal 1970
18 Jon Husabø Hansen 1953
19 Målfrid Nedrebø 1949