I en fersk rapport har britiske forskere slått fast for første gang at det er en slik sammenheng mellom menneskeskapte utslipp og nedbørsmengdene.

— Rapporten viser en betydelig menneskelig påvirkning på nedbørsmønsteret og dette inkluderer økt nedbør nord for 50. breddegrad, et område som inkluderer Storbritannia, sier Peter Stott, klimaforsker ved Universitetet i Reading.

Stemmer med modellene

Studien som om kort tid blir presentert i tidsskriftet Nature viser at endringene de siste tiårene, med økt nedbør nord for 50. breddegrad, stemmer svært godt med

mønstre fra 14 forskjellige modeller. I disse modellene lages det prognoser for hva oppvarming som følge av klimagasser vil føre til.

Men forskerne er forsiktige med å fastslå eksakt at flommen nå er et direkte resultat av global oppvarming. Først må det forskes mer på årsaken til slike ekstreme hendelser.

Én dags regn utløste flom

Det var ekstrem nedbør 20. juli som utløste den siste flommen. Elven Severn gikk over sine bredder og satte byene Worcester, Tewkesbury og Gloucester delvis under vann. Seinere har Themsen satt store deler av Oxford under vann, mens steder som Reading, Henley og Caversham i går var truet.

Ifølge britiske miljøvernmyndigheter har flommen allerede gjort mer skade enn flommen i 1947, som igjen ble regnet som den verste på 200 år.

Forskerne har altså fastslått økte nedbørsmengder de siste tiårene. - Men vi har sett på årlige endringer, ikke på de enkelte årstidene, sier dr. Stott.

Ekstremregn

— I Storbritannia kan vi forutse våtere vintre med ekstreme regnmengder. Somrene ser derimot ut til å bli tørrere. Men det er fullt mulig under slike klimaendringer å få ekstreme regnfall selv i tørkeperioder, legger han til.

Dette er ikke første gangen britiske forskere har advart mot at klimaendringene vil føre til økt nedbør. I 2004 spådde en gruppe eksperter, ledet av sir David King, økt risiko for flomkatastrofer som kunne true både mennesker og eiendom hvis ikke tiltak ble satt i verk. I rapporten Future Flooding anslo ekspertgruppen at risikoen for flom ville bli 20-doblet frem til 2080 som følge av økte regnmengder.

Kutt i flomforebygging

For å møte denne risikoen anslo de at myndighetene måtte øke bevilgningene til tiltak med 350 millioner kroner hvert år. Beregninger tidsskriftet Nature har gjort viser at mengden sommerregn har økt siden den gang, og forsterket trenden. Gordon Browns kutt i bevilgningen til flomforebygging med 170 millioner kroner siste år, er slik sett et skritt i feil retning.

Flomkatastrofen i Sørvest-England er den andre i landet denne sommeren. 24. juni falt det også enorme mengder regn på en dag, og det førte til store oversvømmelser i Yorkshire.

Kommisjon skal granske

Den gang ble statsminister Gordon Brown kritisert for å ha reagert for tregt. I forbindelse med flommen denne uken var Brown raskt ute, sammen med sin miljøvernminister Hilary Benn, og nedsatte en granskingskommisjon som skal se på flommene både i juni og nå i juli.

Rapporten fra denne kommisjonen vil trolig få stor effekt på britenes holdning til klimaendringer. Så langt har de fleste oppfattet at temperaturen vil stige. Nå kan fokus bli flyttet til hvordan man i det 21. århundre skal forebygge flomkatastrofer.