— Nei, vi har ikke gjort noe som helst konkret med dette. Jeg har heller ikke registrert at vi har fått pålegg om det, sier kommunelege Christian Redisch Carlsen.

28. august 2000 gjorde politikerne i komité for helse og sosial følgende enstemmige vedtak: «Rådmannen v/ kommunehelsetjenesten vurderer ulike muligheter for nærmere undersøkelse av allergi og kreftforekomstene i nærområdet til fabrikken og at utslippstillatelsene/konsekvensen av konsesjonene følges nøye opp».

- Dyrt og vanskelig arbeid

Tre år har Redisch Carlsen hatt på seg til å iverksette vedtaket. I løpet av denne tiden har han ikke gitt lyd fra seg i saken.

— Jeg mener politikerne har gjort jobben sin. Spørsmålet er om kommunelegen har gjort det, sier kommunestyrerepresentant og selverklært miljøkriger i Askøy, Per Roald Midtøy.

Redisch Carlsen sier han er glad for at han gjennom BT blir gjort oppmerksom på vedtaket. Han mener at knappe ressurser har gjort det umulig å følge opp saken.

— Jeg har gjentatte ganger bedt om ressurser til miljørettet helsevern. Dette området er så underprioritert at vi ikke engang klarer å ta unna den daglige saksbehandlingen. Det ligger sikkert flere lik i lasten, i form av vedtak som ikke er fulgt opp.

— Naboene har flere ganger bedt om at krefttilfellene i området blir gransket. Hvorfor har du ikke bedt om bevilgninger til denne konkrete saken?

— Jeg vurderte det slik at dette arbeidet ville bli svært omfattende og kostbart, og at det sannsynligvis likevel ikke ville være mulig å påvise en sammenheng mellom krefttilfellene og produksjonen ved Waardals, sier Redisch Carlsen.

Etter at BT første gang spurte om saken har han vært i kontakt med Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

- SFT gikk for langt

— De har signalisert kompetanse og interesse for å gjøre en undersøkelse. Vi får se om vi kan ta et møte for å høre om de kan bidra med noe.

Fungerende rådmann Kjell-Ove Helland sier han ikke vet hva som eventuelt er gjort i saken tidligere.

— Hvis administrasjonen ikke har fulgt opp dette, så tar rådmannen selvsagt selvkritikk for det. Dette må vi gripe tak i når ferien er slutt, sier Helland.

Fungerende ordfører Øystein Holmelid husker godt vedtaket fra 2000. — Bakgrunnen var at Statens forurensningstilsyn utvidet utslippstillatelsen. Kommunen syntes tillatelsen gikk for langt, og ønsket å holde et øye med det som foregikk.

Han vil nå be om et møte mellom kommunen, SFT og Arbeidstilsynet.

— Da får vi samlet alle med kunnskap om problemstillingen, og så får vi finne ut hva som er fornuftig å gjøre videre.

<b>INTET HØRT, INTET GJORT:</b> Tre år har gått siden politikerne på Askøy påla kommunelege Christian Redisch Carlsen å undersøke krefttilfellene i Marikoven. Men Redisch Carlsen sier ingenting er gjort i saken. Han husker ikke engang vedtaket. <br/> FOTO: KNUT STRAND
KNUT STRAND