Det er Fylkesmannen som skal godkjenne forsøkene fra Sund kommune på å åpne den ettertraktede strandsonen for boligbygging. Fylkesmannen har forsøkt å holde igjen når kommunene vest for Bergen har delt ut dispensasjoner fra forbudet på løpende bånd.

— Dette er av de mest ettertraktede strandsonene i landet. Presset på utbygging er meget stort.- Det nytter ikke å se på dette som en ren lokal ressurs der det enkelte bygdesamfunn på Sund skal bestemme hvordan arealet skal utnyttes, sier seksjonsleder Egil Hauge ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.- Hvorfor er det så viktig å bevare strandsonen uten særlig utbygging?- Det nasjonale byggeforbudet er begrunnet med at dette er en ikke fornybar ressurs. Man ønsker å verne landskapsressursene. I deler av strandsonen er det et svært stor biologisk mangfold. Allemannsretten, retten for alle til å ferdes i strandsonen beskyttes gjennom byggeforbud.

— Har ikke øykommunen Sund strandsone nok?- Måler du strandsonen meter for meter er det riktig. Men den mest attraktive delen er en knapphetsressurs. Og Sund har Bergen som nærmeste nabo, med stor etterspørsel etter disse ressursene. Det gjør det ekstra viktig å verne om den ubebygde strandsonen.Hauge ønsker ikke å foregripe Fylkesmannens behandling av forslaget til omregulering.- Vi vil se nøye på planen til kommunen. Jeg er ikke bare kritisk. Det er positivt at Sund har laget et forslag til hvordan strandsonen skal utvikles, et forslag som klarerer store områder. Det gjenstår å se hvordan vi reagerer. Dersom vi ønsker å stoppe deler av planen er vår reaksjon innsigelse, sier Egil Hauge.Han legger til at statlige myndigheter nå vurderer om kommunene skal fratas retten til å gi dispensasjoner fra byggeforbudet fordi kommunene har vist seg for slepphendte.