— Vi har oppdaget at fastlegene slurver med å gi informasjon om Fritt sykehusvalg. Derfor må nok mange pasienter vente lenger enn nødvendig fordi de ikke får beskjed om denne muligheten. Særlig rammer dette pasienter som trenger plastikkirurgi.

Det sier pasientrettleder i Helse Vest, Jan Edvard Gjersvold.

Seks år etter at Fritt Sykehusvalg ble innført, er det fremdeles bare knapt to prosent av pasientene som selv velger sykehus.

— Noe av forklaringen er trolig at pasientene aldri får beskjed om at ordningen finnes, mener Gjersvold.

Det er fastlegen som skal informere og rettlede pasientene om ordningen.

— Men i praksis står det nok en del igjen før dette blir innarbeidet rutine hos legene, sier Gjersvold.

Fastlegene har sin egen hotline til pasientrettlederen i Helse Vest. Legene har også tilgang til en egen nettside som raskt skal gi alle relevante opplysninger om hvor pasientene raskest kan komme til. Nettstedet gir i tillegg opplysninger om hvilke private spesialister de kan henvise til.

— Men det er nok fremdeles slik at det er pasientene som tar initiativet dersom de selv ønsker å velge sykehus, sier pasientrettlederen.

Han varsler at Helse Vest nå vil starte en holdningskampanje overfor fastlegene slik at de blir flinkere til å fortelle pasientene hvor de kan komme raskest til for behandling.