Opprinnelig hadde staten gitt helseforetakene frist for å komme i balanse med regnskapet til utgangen av 2004. Budsjettforliket innebærer at dette først må skje innen utgangen 2005.

Budsjettforliket ga sykehusene en samlet tilleggsbevilgning på 500 millioner kroner. Rundt 20 prosent, eller 100 millioner av dette, vil trolig tilfalle Helse Vest. Og Helse Bergen får trolig omkring halvparten.

— Dette var gledelig og til stor hjelp for den økonomiske situasjonen i Helse Bergen, sier Bogsnes når BT forelegger henne nyheten.

— De økonomiske utfordringene vil fremdeles være store. Men politikerne har gitt oss et pusterom.

Må stramme inn uansett

Slik Bogsnes nå ser det, mener hun det vil være mulig å opprettholde alle lovpålagte aktiviteter i Helse Bergen neste år.

— Men jeg er fremdeles spent på hvor stort underskudd staten vil akseptere i 2004, sier hun.

Og hun understreker at de økonomiske utfordringene fremdeles blir store.

— Innstramminger i forhold til årets aktivitet er fremdeles uunngåelig, sier Bogsnes, som ikke vil konkretisere forslag til tiltak før statsbudsjettet er endelig vedtatt.

Det var etter styremøtet i Helse Bergen tirsdag det ble varslet at sykehusdriften måtte kuttes med 460 millioner kroner neste år.

— Det blir umulig uten å ramme lovpålagt pasientbehandling, fremholdt Bogsnes da.

Torsdag og fredag gikk alle avdelingslederne i Helse Bergen gjennom alle planlagte aktiviteter for neste år, og fant at det var mulig å stramme inn 200 millioner kroner uten at lovpålagte aktiviteter ble rammet. Men fremdeles gjenstod innstramningstiltak for 260 millioner kroner som var umulig å gjennomføre uten å ramme pasientbehandlingen.

Unngår ulovligheter

— Nå ser det ut som vi kan unngå dette, sier en lettet Bogsnes.

— Ble situasjonen likevel krisemaksimert før helgen?

— Nei, jeg mener fremdeles vi ikke gjorde det. Det var nødvendig å få synliggjort at det var et gap mellom de oppgavene vi er pålagt å utføre og de ressurser vi hadde til disposisjon, sier Bogsnes.

Sykehusdirektøren håper også at Stortinget vil vedta å starte opprettingen av skjevfordelingen av sykehusmidlene mellom de ulike helseregionene allerede neste år.

Bogsnes peker på at det gang på gang er dokumentert at Helse Vest får tildelt vesentlig mindre penger per pasient enn Helse Sør og Helse Øst.

Medlem i finanskomiteen Ranveig Frøiland understreker overfor BT at Arbeiderpartiet vil gå inn for en annen fordeling allerede neste år.

— Vi vil fremme forslag om dette gjennom sosialkomiteens behandling i budsjettet, sier hun.