Den nordiske ekspertgruppen er krystallklar: Haukeland Universitetssykehus er det eneste sykehuset på Vestlandet som bør foreta hjerneoperasjoner.

— Vi er lettet over endelig å ha fått en så klar og tydelig konklusjon. At alle former for hjernekirurgi skal foregå i Bergen er helt i tråd med det vi har ment og hevdet.

Det sier klinikksjef Haldor Slettebø ved Nevroklinikken på Haukeland etter å ha finlest gårsdagens rapport om organiseringen av det fremtidige nevrokirurgiske tilbudet på Vestlandet.

Håper på ro

Slettebø håper at det nå blir ro rundt denne saken.

— Det vil være til det beste for alle parter at flinke fagfolk nå samler kreftene for å sikre et bedre tilbud på dette området i stedet for å slåss om lokalisering. En ting er sikkert: ikke en eneste pasient er blitt friskere av den striden som har rast i årevis, sier Slettebø.

Vekt på kvalitet

Han mener ekspertene bak rapporten har gjort et grundig arbeid og lagt vekt på det som skal til for å skape et godt tilbud, nemlig kvalitet og kompetanse.

Slettebø ser ikke bort fra at krefter i Stavanger vil mobilisere for å forsøke å få til et annet resultatet, men har et håp om at det ikke skal skje.

— Kanskje Stavanger-folk begynner å bli lei av denne tautrekkingen nå, sier han.

Omkamp

Men i Rogaland rustes det til omkamp når rapporten skal styrebehandles om vel en uke.

— Dette er bare en konsulentrapport. Heldigvis er det ikke bare konsulenter som skal bestemme hvordan sykehusene på Vestlandet skal organiseres, sier styremedlem Sven Andersen fra Stavanger. Den tidligere Statoil-direktøren stemte i sin tid imot å engasjere ekspertgruppen.

— Jeg er stygt redd for at rapporten ikke vil bidra til å skape mer ro rundt hjernekirurgivirksomheten, sier han.

- Fasiten gitt

— Nei. Denne rapporten roer neppe gemyttene, er Reidun Korsvolls konklusjon. Som fylkesvaraordfører i Rogaland har hun markert seg som en støttespiller for Helse Stavanger i hjernekonflikten.

Styre- og fylkeskollega Ellen Solheims konklusjon er like klar.

Overfor Stavanger Aftenblad karakteriserer hun rapporten som et bestillingsverk.

— Fasiten var gitt på forhånd, sier hun.

Også styreleder Oddvard Nilsen innrømmer at han er usikker på om rapporten vil gjøre slutt på nevrokampen mellom Stavanger og Bergen.

— Men jeg håper at styret vil ta hensyn til at konklusjonen er gitt av de beste fagekspertene vi har på området i Norden, sier han.

Nilsen understreker at det i dag eksisterer en samarbeidsavtale mellom Haukeland og Stavanger Universitetssykehus om den nevrokirurgiske virksomheten.

  • Den avtalen eksisterer fremdeles, sier han.

Benytter begge rapporter

Toppolitikerne i Stavanger-regionen har fått laget sin egen ekspertrapport. Den ble kjent for et par uker siden. Rapporten konkluderer med at den nevrokirurgiske virksomheten må deles mellom de to sykehusene.

Både styreleder Oddvard Nilsen og administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilsen, understreker at begge rapportene må nyttes som underlagsmateriale når saken skal styrebehandles.

Herlof Nilsen som skal skrive styreinnstillingen sier det slik:

  • Jeg kan ikke lage noen blåkopi av konklusjonen til ekspertgruppens konklusjoner. Jeg blir nødt til å balansere den faglige vurderingen opp mot hva som er mulig.
FORNØYD: Klinikksjef Haldor Slettebø på Haukeland er glad for konklusjonen i rapporten, men helt sikker på at det blir ro i rekkene er han ikke.
Sævig Rune