— Hele glassfasader er i strid med nye miljøkrav. Men god arkitektur vil alltid være en avveining mellom funksjon, estetikk og hensyn til miljø og klima. Miljøaspektet er sterkere nå enn noensinne. Derfor er det oppsiktsvekkende at man bruker materialer i strid med dette, skriver President i NAL, Kjersti Nerseth i en e-post til Bergens Tidende.

Hun ønsker en mer bevisst bruk av glassfasader.

  • Det er viktig å ha større oppmerksomhet omkring bruk av glass i fasadene for både å slippe inn lys men samtidig ikke ha unødvendig høyt varmetap og energibruk.

Leder i Bergen Arkitektforening mener glasshusenes tid definitivt er forbi.

  • Glassfasader ble skapt som et resultat av teknologisk utvikling og ble en internasjonal trend som norske arkitekter selvfølgelig hev oss på. Det var før vi hadde noe som helst omtanke for global oppvarming og energiforbruk, men nå er vi nødt til å revurdere denne typen løsninger. Det vil komme nye fasadeuttrykk som også samsvarer med krav til mer effektiv energibruk, sier Ramm Salbu.

Han synes det er et paradoks at Statens hus er et bygg som er dekket av glass.

  • Men det er en del prosjekter som ble tegnet før en ble oppmerksom på de nye vilkårene for å bygge hus, sier Ramm Salbu.