Etter strømbruddet i midten av januar har nesten 800 kunder penger til gode hos BKK. Kun 36 har meldt seg så langt for å få 600 kroner hver.

Strømmen var borte 13. og 14. januar i store deler av bergensområdet. Spesielt Nordhordland, Osterøy og Arna ble rammet. Tusenvis mistet strømmen, men noen ble hardere rammet enn flertallet.

36 har meldt seg Ifølge BKK var 770 kunder uten strøm i mer enn 12 timer. 500 av dem er bosatt i Nordhordland, 270 på Osterøy og noen få i Arna.

— Vi har så langt fått inn 36 krav, og regner med at flere vil komme. Det er flott hvis en omtale på bt.no gjør folk oppmerksom på ordningen, sier Ingunn Halvorsen i BKK Nett.

— For øvrig opplever vi at mange kunder har stor forståelse for innsatsen til mannskapene våre som står på for å skaffe lys i lampen når uvær eller andre forhold har forårsaket et strømbrudd, legger kommunikasjonsrådgiveren til.

Trekkes på regningen

Hun forteller at kompensasjonsordningen er en landsdekkende ordning som Norges vassdrags- og energidirektorat har innført. Kompensasjonen er tenkt som et plaster på såret for ulempene ved å være uten strøm. Satsen for dem som har vært strømløse mellom 12 og 24 timer er 600 kroner.

- Får de pengene utbetalt på konto?

— Nei, beløpet blir trukket fra på neste nettleieregning, svarer Halvorsen.

Hun opplyser at beløpet gjelder hvert anlegg med egen strømmåler. Det betyr at kunder med flere anlegg kan kreve 600 kroner for hvert av disse, men de må registrere seg på BKK.no.