Diagnostisering og utredning av pasienter skjer av eksperter med meget høy kompetanse. Den faglige standarden er på plass, heter det i rapporten som ble klar i går.

Noen minus i margen

Men alt er ikke bare positivt sett med svenskenes øyne. Det finnes minus i margen også, og ett av dem er at vurderingene som psykiatere og psykologer gjør, ikke alltid blir godt nok formidlet videre til pleiepersonalet som har den daglige omgangen med pasientene.

Dette er hovedkonklusjonene til den svenske ekspertgruppen som har gransket de daglige metodene som benyttes på sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus.

— En god dag

— Vi er godt fornøyde med konklusjonene, sier direktør for Psykiatrisk divisjon ved Helse Bergen, Hans Olav Instefjord. I går informerte han de ansatte ved sikkerhetsavdelingen om rapporten, og innholdet ble godt mottatt.

— Dette er en god dag. Særlig er vi glade for å få gode skussmål når det gjelder utredning, diagnostisering og risikohåndtering. Problemene som ekspertene peker på når det gjelder organisasjon og kommunikasjon, var vi fullt på det rene med fra før, og har begynt å gjøre noe med.

— Nå er det helt opp til oss selv hvordan fremtiden skal bli ved sykehuset, sier Instefjord.

Den svenske gruppen, som har bestått av fem svenske rettspsykiatriske eksperter, overleverte rapporten til ledelsen i Helse Bergen i går. Umiddelbart etterpå. ble de ansatte informert om innholdet i rapporten.

Positiv konklusjon

— Jeg oppfatter konklusjonen i rapporten som gjennomgående positiv, sier Marianne Sæhle, hovedtillitsvalgt for de psykiatriske sykepleierne i Helse Bergen

— Vi har fått bekreftet mye av det vi visste fra før. Det er ingenting i veien med den faglige kompetansen ved sikkerhetsavdelingen. Likevel klarer vi ikke å nyttiggjøre oss denne kompetansen godt nok i hverdagen på avdelingen.

Sæhle mener det er gjennomtrekk og mangel på utdannet pleiepersonell som er årsaken til dette.

Sluttstrek

Hun fremholder at konklusjonene i den svenske ekspertgruppen i kombinasjon med tiltaksplanen som nå er utarbeidet og godkjent av Arbeidstilsynet, gir grunnlag nok for å sette en endelig sluttstrek for uroen som har vært på Sikkerhetsavdelingen.

— Denne rapporten og tiltaksplanen har gitt oss et verktøy som kan bedre arbeidsforholdene og skape et varig godt arbeidsmiljø som bedrer behandlingen for pasientene, sier hun.

POSITIVE: Avdelingssjef Siri Nome (t.v.), divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i Helse Bergen og leder for Regional sikkerhetspost ved sykehuset, Turid Aaserød, er godt fornøyde med gårsdagens nyheter.
Lillebø, Jan M.