— En fantastisk dag. Et vedtak det står respekt av!

Godordene drysset over byrådsleder Monica Mæland da hun i går formiddag møtte beboernes talsmann Malvin Holsen.

Holsen er strålende fornøyd med løsningen kommunen landet på. Og strålende fornøyd med kommunens håndtering av saken.

— Nå kan vi legge usikkerheten bak oss. Ingen barn trenger flytte tilbake til rasfaren, sa Holsen.

Henvendt til byrådslederen var han raus med godordene:

— Vi har greid å skape en fin tone oss imellom. Nå håper vi bare andre aktører opptrer like ryddig som dere har gjort. Da tenker jeg på Statens Naturskadefond, Naturskadepoolen og forsikringsselskapene.

— Det håper vi også, svarte Monica Mæland.

Valgte dyreste løsning

Byrådet valgte å lytte til beboerne, og valgte dyreste løsning for Hatlestad Terrasse. Anslagsvis 54 millioner kroner koster det å kjøpe 16 hus, rive minst 12 av dem og anlegge ny, rassikret vei over tomten. Regningen deler kommunen med Naturskadefondet og forsikringsselskapene, men fordelingsnøkkelen er ennå ikke klar.

Valget sto mellom å rassikre skråningen og sette i stand de ødelagte husene, eller rive 12 hus og flytte veien. Da ville fire hus av en rekke på seks stå igjen. Disse ville fått en syv meter høy veimur tett inn på seg.

Beboerne ba kommunen rive husene, også de gjenstående fire.

Mæland understreker at denne løsningen betinger at kommunen får en avtale med samtlige 16 huseiere. Husene skal overtas til takst.

— Dette tror jeg lar seg løse på en god måte, sa Mæland på en pressekonferanse i går.

Har ikke tomt klar

Byrådets vedtak er i tråd med anbefalingen fra samferdselsetaten. Fagfolkene påpeker at det å sikre den utraste skråningen er risikabelt og tidkrevende. Sikringen må dessuten etterses og vedlikeholdes.

Alternativet som ble forkastet, ville kostet anslagsvis 37 millioner kroner, altså 17 millioner mindre enn løsningen byrådet valgte.

Byrådets vedtak er gjort på hasteparagraf og skal ikke videre til bystyret.

Hvor de 16 familiene skal flytte, sier byrådet ingenting om.

— Det blir opp til hver enkelt. Noen vil kanskje bygge nytt, andre vil kjøpe noe raskt. Vi har sagt at vi kjenner til mulig tomteland i Kaland skolekrets, som kan gi en fremtidig byggeplass for mange beboere. Vi vil håndtere en slik sak så raskt som mulig, men regulering er uansett en prosess som tar tid, sier Mæland.