ATLE ANDERSON

TOR OLAV MØRSETH

— Det er lenge siden sist et så stort prosjekt er lansert i tilknytning til landbasert industri. Dette vil styrke driften ved raffineriet og gi grunnlag for ny naturgassbasert industri i fremtiden, sier fylkesordføreren i en pressemelding.

Hun forventer at regjeringen ikke stikker kjepper i hjulene for Statoil.

— Jeg går ut fra at regjeringen vil gi de nødvendige tillatelsene til dette prosjektet som jeg ser som et viktig industri- og miljøprosjekt, sier Selsvold Nyborg.