• Det vil sende et viktig signal til dem som truer personer med offentlige oppgaver at reaksjonen blir skjerpet, sier Erna Solberg.

Da rettssaken mot den trusseltiltalte irakeren startet i går, varslet aktor, politiadvokat Jannicke Fløystad at hun vil skjerpe tiltalen mot mannen, til å gjelde trusler fremsatt under skjerpende omstendigheter.

Bakgrunnen er at truslene mot Solberg er kommet fordi irakeren ikke er enig i statsrådens håndtering av innvandringssaker.

— Jeg synes dette er viktig. Ikke minst burde en slik skjerpelse gjelde for personer som er i første linje i saksbehandlingsapparatet. Det er som regel her de mest alvorlige truslene blir fremsatt, sier Solberg.

— Det er ellers vanskelig nok å rekruttere folk til politikken. Blir folk truet fordi de engasjerer seg for samfunnet, er det positivt at det reageres strengt.

Utover det vil ikke Solberg si noe om hvilke straffereaksjon hun mener 31-åringen bør møtes med.

Statsråden fikk høre av den tiltalte selv at han kom med truslene fordi han var sint. Det har tatt fire og et halvt år uten at hans sak er endelig behandlet.

— Det er selvsagt altfor lang tid. Vi må nok ta selvkritikk på at det i en del saker tar lang tid. Mange av dem er i en svært presset livssituasjon, noe som kan fremkalle flere reaksjoner. Uten at vi kan akseptere trusler, sier Solberg.

— Jeg kom med truslene fordi jeg var sint. Jeg beklager det veldig overfor både myndighetene og Solberg. Jeg kommer aldri til å gjøre henne noe, sa irakeren i sin forklaring.