Jonas Joseph (5) rekker ut høyrearmen og hilser stramt på fotograf og journalist fra Bergens Tidende. Den venstre armen henger vissen ned langs siden som følge av en fødselsskade han fikk på Haukeland høsten 2000.

Jonas smiler bredt, selv om han egentlig ikke helt vet hvorfor. I dag er det foreldrene som er mest glade.

Etter fem år med hard kamp i rettssystemet og diskusjoner med leger og spesialister ved sykehuset, fikk de i går beskjeden de har ventet på lenge: De får medhold av lagmannsretten i at Jonas skal ha pasientskadeerstatning, og at alle saksomkostninger familien har hatt som følge av rettssaken skal dekkes av staten.

— Denne saken har vridd seg i hodene våre i fem år. Det har vært vår store hodepine. Nå kan vi stole på at gutten vår får den hjelpen han trenger for å leve et godt liv i fremtiden, sier Andrew Joseph til Bergens Tidende.

50 prosent invalid

Lagmannsretten er skarp i sin kritikk av hva som skjedde da Jonas ble født på Haukeland 30. september 2002. Hodet kom problemfritt ut, men skuldrene ble sittende fast. Rett etter fødselen ble det konstatert at Jonas hadde en plexusskade på venstre side.

Han er i dag lam i venstre arm og har en medisinsk invaliditet som er vurdert til 50-60 prosent. Den snart seks år gamle gutten går nå i første klasse på Paradis skole og har en egen assistent som følger ham.

Trukket ut etter hodet?

I de språklig vanskelig tilgjengelige journalene er det ting som kan tyde på at den utenlandske overlegen som sto ansvarlig, har trukket barnet etter hodet. Ansvarlig overlege skrev følgende i journalen: «... og da samtidig ved å dra å nedover og skru ut, litt etter litt løser jeg armene.»

Lagmannsretten legger sakkyndig overlege Jakob Nøklings vurdering av det som skjedde under fødselen til grunn for å komme frem til at det ble begått feil under fødselen. Her er hva Nøkling skriver til overlegens forklaring på at han dro nedover:

— Hvis legen her mener at han har brukt kraft på hodet ved å dra det nedover, er det en feil anvendelse av håndgrep ved fastsittende skuldre. Ved fastsittende skuldre skal en ikke bruke kraft, påpeker Nøkling.

Uforståelig journal

Overlege Nøkling skriver også at journalnotatet fra fødselen er uforståelig med tanke på hva som egentlig skjedde da Jonas ble født.

Dette ble et avgjørende punkt i lagmannsretten oppsummering av ankesaken.

— Når operasjonsskildringen, som er den sikreste kilden til kunnskap om hva som skjedde og ble gjort, ikke er forståelig, må det regnes som bevis på at behandlingen ikke har vært adekvat, heter det i dommen.

Retten mener også at det er irrelevant om det er dårlige norskkunnskaper hos den utenlandske overlegen som er årsaken til den uforståelige journalen. Lagmannsretten mener det er udiskutabelt hvem det er som har ansvaret for at teksten i journalen ikke er forståelig.

Anne-Stine Johnsbråten